Pneumatskim sejalicama mogu da se seju kukuruz, suncokret, soja i neke povrtarske kulture. U poslednje vreme se kao uobičajan dodatak uz pneumatske sejalice isporučuje i uređaj za elektronsku konrtolu setve.

Od dodataka mogu se tu naći i još uređaji za ubacivanje mineralnog đubriva i insekticida. Pneumatske sejalice koje imaju veću širinu sad imaju mogućnost da se ma posebnom prevozu transportuju do njive, taj sistem se naziva bočni prevoz.

Prema načinu izbacivanja zrna pomoću vazdušne struje pneumatske sejalice se mogu podeliti na dva tipa: sa podpritiskom i sa nadpritiskom.

Tema na poljoinfo forumu – Pneumatske sejalice za kukuruz

pneumatska sejalica – slika pruzeta sa sajta jugometal.co.rs

Dokumentacija za preuzimanje sa poljoinfo foruma:
Leave a Reply