Tarup za šećernu repu ET – 315 Majevica je tip sekača lisne mase, a uglavnom je namenjen gazdinstvima koja nemaju stočarstvo, te im stoga netreba lisna masa sa glavicama. Tarup ET -315 po svojoj čvrstoj konstrukciji daje dobre rezultate na terenima gde je lisna masa velika, gde je procenat zakorovljenosti iznad normalnog i gde je setva bila u redu ili između redova neujednačena.

Tahničke karakteristike tarupa za šećernu repu

 • naziv – sekač (tarup)
 • oznaka – ET 315
 • tip – polunošen
 • pogon – kardansko vratilo
 • težina – 1800kg
 • radni zahvat – 6 redova
 • razmak redova – 45 do 50 cm
 • radna brzina – 5 do 6 km/h
 • snaga traktora – 80 KS
 • broj obrtaja vratila – 540 o/min
 • učinak – 1,2 Ha/h

U sklopu svoje konstrukcije ima dva tipa rotora od kojih je prvi sa metalnim mlatilicama, a drugi sa gumenim mlatilicama. Zadatak prvog rotora jeste da seče svo lišće na visini najvišeg korena šećerne repe. Drugi rotor sa gumenim mlatilicama dodiruje tlo da bi očistio vrh korena repe.

Iza ova dva rotora nalaze se skalperi koji preko kopir sanki idući po očišćenom vrhu korena lako i precizno obavljaju sečenje glave repe.

Oba tipa sekača na tarupu dobijaju pogon preko kardanskog vratila do glavne osovinereduktora odakle se kretanje prenosi putem remenica i lančanika za pogon oba tipa mlatilica, pužne spirale i ostalih elemenata na mašini.

Pre puštanja u rad dobro je proveriti položaj kardanskog vratila.

Tehnička dokumentacija za preuzimanje: