Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) je štetni insekt koji se pojavio na našim prostorima krajem 20 veka. Odrasle kukuruzne zlatice su žute boje sa crnim uzdužnim prugama, dobri su letači i ukoliko se zaštita kukuruza ne odradi na vreme mogu da naprave veliku štetu.

Odrasli insekti za svoju ishranu uglavnom koriste listove, a kada dođe do cvetanja kukuruza počinju jesti polen i svilu. Međutim najveći problem prave larve ovog štetnog insekta, jer tokom svog razvoja koji traje oko tri nedelje se hrane kukuruzovim korenom.

Izgled kukuruzne zlatice

Kukuruzna zlatica kao odrasli insekt ima žutu boju sa malo zelenkaste nijanse u nekim slučajevima, a preko osnovne boje se nalaze crne pruge kod ženki ili šire polja crne boje kod mužjaka.

Razlika postoji i kada je u pitanju dužina pipaka, jer su oni kod muških insekata duži od tela, a kod ženki imaju dužinu od  jedne trećine tela. Kukurzna zlatica ima dužinu od 5 do 6 mm i prilično su dobri letači.

Larva kukurzne zlatice može da ima dužinu od oko 12mm, bele je boje sa jasno uočljivom tamnijom glavom.

Jaja su delimično ovalna i sa prečnikom od pola milimetra. Boja jaja se belo – žućkasta.

ženka kukuruzna zlatica

Ciklus razvoja kukuruzne zlatice

Zimu provodi kao jaje ukopano u zemlji najčešće na parcelama gde se prethodne godine gajio kukuruz, a larve se počnu pojavljivati na našim prostorima tokom maja meseca i intenzivnije u junu. Tačan trenutak kada će larva da izađe iz jajeta povezan je sa temperaturom.

Larve se brzo kreću do najbližeg korenovog sistema kukuruza (prema nekim informacijama mogu da pređu i do 50cm dok ne stignu do korena kukuruza) i tu se zadržavaju do četri nedelje. Ovaj period može trajati i upola kraće, ali kao i vreme kad se pojavljuju iz jaja i ovde je temperatura bitan faktor.

Larva kukuruzne zlatice ne mogu odmah da se ukopaju u glavne korenove žile (primarne) već se u početnoj fazi razvoja hrane sa manjim delovima korena. Larva prilikom ubušavanja u stabljiku kukuruza, to jeste koren izaziva deformaciju koja se naziva još i guščiji vrat kod kukuruza.

Odrasli insekti se hrane u početku lišćem, a kada počne faza cvetanja hrana im postaju metlice i kukuruzna svila. Prosečan životni vek odralog insekta je od 5 – 7 nedelja.

Jedna ženka tokom sezone može da položi oko 370 jaja, koja ukopava u zemlju i to na dubinama od 15 do 35cm u zavisnosti od prisustva vlage. Jaja polažu od polovine jula meseca pa do kraja avgusta. Kukuruzna zlatica ima jednu generaciju razvoja godišnje.

faze razvoja kukuruzna zlatica

sa sajta cipf.be

Zaštita od kukuruzne zlatice

Najvažnija mera zaštite od kukuruzne zlatice jeste sejanje ratarskih kultura u plodoredu. Larve koje se izlegu naredne godine, ako je posejana neka druga kultura na toj parceli uginu od gladi. Uzastopna setva kukuruza dve ili više godina na istoj parceli dovodi do veoma jakog razvoja ovih štetnih insekata.

Kao još jedna mera zaštite kukuruza na području gde je prisutna kukuruzna zlatica se preporučuje odabir hibrida koji imaju jače razvijen korenov sistem. Takođe jedna od bioloških metoda bi bila i ranija setva kukuruza, jer na taj način biljka stiže da razvije bolje korenov sistem.

Hemijska zaštita kukuruza od insekta kukuruzna zlatica počinje sa tretmanom semena pre setve. Ovaj vid zaštite se radi u kombinaciji sa zaštitom semena i protiv drugih bolesti i štetnih insekata koje prete semenu kukuruza nakon što se posadi. Takođe se može raditi ubacivanje granulisanih insekticida u sklopu presetvene pripreme i nejegovo mešanje sa zemljom tokom pripreme pre nego se odradi setva kukurza.

Da li je kukuruzna zlatica prisutna na njivama se prate pomoću feromonskih klopki, žutih lepljivih klopki, praćenjem sume efektivne temperature i vizuelnim pregledima. Vizuelnim pregledima se ne može lako uočiti jer je sitna i dosta je dobar letač.

Tema na poljponfo forumu: