Usklična sovica (Agrotis exclamationis) je štetni insekt čije gusenice mogu da se hrane sa preko 70 vrsta biljaka. Od vrsta značajnih za poljoprivredu, štetu mogu napraviti na kukuruzu, uljanoj repici, šećernoj repi, krompiru i papriki.

Ovaj štetni leptir spada u grupu takozvanih podgizajućih sovica, a tu su pored usklične još i ozima sovica, proletnja sovica i sovica ipsilon.

Da bi se ispratilo stanje na terenu veoma je zgodno pratiti izveštaje stručnih službi. Takođe bi trebalo razmenjivati informacije sa drugim poljoprivrednicima o pojavi ovih štetnih insekata.

Izgled usklične sovice

Boja odraslih insekata može da varira od svetlo smeđe do tamno smeđe, međutim karakteristična je izrazito tamno smeđa oznaka na krilima u obliku tačaka. Usklična sovica ima raspon krila od oko 4cm.
Gusenica usklične sovice je smeđa po leđima i bokovima, dok joj je stomak sivkaste boje. Postoje tamnije linje duž tela gusenice, delimično ima fine dlačice i glava joj se jasno razlikuje od ostatka tela.

Ciklus razvoja

Usklična sovica ima dve generacije u svom razvoju tokom godine. Zimu provodi kao odrasla gusenica koja je ukopana u zemlju. Prva generacija leptira se pojavljuje od druge polovine aprila, pa lete sve do kraja juna meseca, sa tim da je najveća brojnost u maju.

Druga generacija koju ima usklična sovica se pojavljuje početkom jula, a u avgustu dostiže najveću brojnost. Leptiri su noćni insekti i privlači ih svetlost. Odrasli insekti mogu da se hrane sa nektarom nekih cvetova, dok se gusenice hrane korenom i tom prilikom često pregrizu koren pri osnovi toliko da se biljka osuši.

Prva generacija dostiže veću brojnost od druge generacije, a takođe karakteristično je da veću štetu prave gusenice prve generacije koje su prezimile. Jedan od razloga tome je što su biljke u tom periodu još uvek slabije i da se tek razvijaju.

Zaštita i suzbijanje

Šteta od ovog insekta se često može pomešati sa onom koju prave gusenice od insekta ozima sovica (Agrotis segetum). Leptir ozime sovice nema karatkteristične oznake na krilima kao usklična sovica, pa se po tome mogu razlikovati.

Praćenje insekta se obavlja pomoću feromonskih klopki koje se postavljaju po žbunju i drveću koje je u blizini, tu se zamke postavljaju na visinu od oko 1,5m. Zamke se obično drže oko 4 nedelje kada ih treba zamenuti jer im je oslabio miris feromona.

Od nekih bioloških metoda je preporuka da se njiva čisti od korova u što je moguće većoj meri, takođe i da se obavi ranija setva. Od hemijskih sredstava se mogu preporučiti granulirani insekticidi u periodu kada se zabeleže prvi letovi leptira.