Detelinina grinja (Bryobia praetiosa) je štetni insekt koji se hrani se širokom spektru biljaka uključujuči travnjake, ukrasno cveće, povrće, detelinu, maslačak, jagode, narcis, salviu. Posebno su brojni u travama koje su dobro nađubrene stajnjakom.

U suštini ne preouzrokuju nikakvu štetu na travnatim teritorijama, ali se može desiti da tokom dužeg hranjenja na jednom mestu ta trava dobije sivkastu boju i da posađene biljke dobiju tačkice od uvećanog broja štetočina.

Jedan od problema koji sa sobom nose ove grinje su što ulaze u kuću. Ako u blizini kuće postoji gusta vegetacija oni će kroz najmanju pukotinu ući u kuću. Vidljivi su na sunčanim mestima i za sobom, kad ih gnječite, ostavljaju karakteristični crveni trag od pigmentacije.

Izgled insekta

Odrasle jedinke su dužine 0,75 – 0,85 mm. Ovalnog su oblika. Imaju 8 nogu i prednji par je dvostruko duži od ostalih i proširene su napred u blizini glave. Zbog toga ih dosta često mešaju sa antenama.

U populaciji ovih grinja nema muških, već su sve ženske jedinke, pa se tako i ležu iz neoplođenih jaja.

Boja im varira od crvenkaste – braon i tamno- zeleno braon. Mlađe jedinke i jaja su svetlo crveni. Najčešće se sreću u kasno proleće.

Zaštita deteline

slika sa alchetron.com

Jaja su svetlo crvena, sferičnog oblika i prečnika 0,12mm.

Larva je karakteristična po tome što joj je leđni deo izdužen i tanak. I ona je svetlo crvena, u obliku diska i ima 6 nogu.

Životni ciklus

Detelinina grinja zimu provode pričvršćeni za pukotine u stablima ili na zidovima unutar objekata. Tokom zime opstaju u formi jaja, mada u podrumia i drugim zaštićenim uslovima mogu prezimiti i odrasli insekti.

Jedna generacija traje jedan oko mesec, a trajanje zapravo zavisi od vremenskih i temperaturnih uslova. Najaktivniji su tokom proleća i jeseni, dok su tokom leta i zime skoro potpuno neaktivni.Kada se ispile iz jaja, larve ostaju u blizini hraneći se i čekajuči da se završi prva faza razvoja.

Na pozicijama gde su povoljni uslovi za leženje jaja mogu se tokom sezone naći tragovi prsvlačenja generacija ovog insekta, koji liče na finu belu prašinu.

Mere zaštite

Voma su osetljivi na visoke temperature pa se lako mogu ubiti na temperaturama koje dostižu 39 °C. U periodima sa malo svežijim prolećima i jesenima se stvaraju pogoni uslovi za razvoj ovog štetnog insekta. U tom periodu šteta na travnjacima se može primetiti, ali veći problem predstavljaju odrlasli primerci koji se uvlače u kuće.

Od predatora koji napadaju ovog insekta i hrane se njime navešćemo ovde Typhlodromus rhenanus.

hemiska zaštita  od ovih insekata se sprovodi samo u blizini kuća i to tako što se tretira par metara travnjaka u neposrednoj blizini kuće. Na taj način se detelinina grinja sprečava da uđe u objekat.