Orahova grinja (Eriophyes tristriatus) je štetni insekt koja napada list oraha ali ne pravi veće štete. Jako zaraženi listovi se uvijaju i potpuno menjaju oblik. Iako je oštećenje od njih lako uočiti ne spadaju u grupu insekata koji nanose velike štete na stablu oraha.

Kad grinja napadne biljku sa naličja lista javiće se ulegnuća sa gustim belim maljama. Kasnije će ove malje promeniti boju i postaće mrke. Tu se nalaze golim okom nevidljive grinje. One se hrane sišući sokove iz lišća.. Lice orahovog lista vremenom postaje ispunjeno plikovima.

Široko je rasprostranjena po Evropi i nekim delovima Azije. U slučaju jačih napada polažu jaja svugde.

Izgled insekta

Odrasle jedinke su 200 – 240 μ i s obzirom da su toliko sitne nisu primetne golim okom. Za njihovo posmatranje se moraju korisiti veliki objektivi. Imaju belo dugačko, izbrazdano telo sa nekoliko dlačica.

Kod ove grinje je vrlo karakteristično da je tarsus i do tri puta duže od tibie.

Mlade i nezrele jedinke su potpno iste svojim oblikom kao zrele jedinke ali su manje.
Životni ciklus

Grinje polažu jaja duž srednje i veće bočne vene. Jaja su sfernog oblika i potpuno su bela.

Tokom leta se javlja nekoliko generacija koje napadaju nove listove čim se pojave. Treba znati da sličnu štetu sa oštećenjima manjeg prečnika pravi štetni insekt latinskog naziva Aceria erinea.

zaštita oraha

slika sa nucialtoiti.md

Mere zaštite

Prve mere zaštite oraha protiv ove štetočine možete uraditi već nakon prvih vidnih znakova da je biljka napadnuta. Sakupite i zapalite svo zaraženo lišće.

Obilne padavine i jake kiše kao i hladno vreme ne pogoduju ovoj grinji. Ukoliko se vrši prihrana đubrivima koja sadrže azot, to zna uticati na povećanje populacije.

Za svu upotrebu hemijskih sredstava kada je u pitanju orahova grinja, posavetujte se sa stručnim licem.