Mrka orahova vaš (Callipterus juglandis) koja napada orah može da izazove veća oštećenja na listovima i mladarima. Ova lisna vaš je poznata i pod latinskim nazivom Panaphis juglandis. Kod nas se još naziva i žuto narandžasta vaš.

Osim ove vrste je poznato još nekoliko vrsta među kojima je dosta opasna i  mala orahova vaš (Chromaphis juglandicola). Ove dve vrste vaši se retko mogu naći zajeno na istom stablu oraha.

Ovi štetni insekti uništavaju biljku tako što sišu sok iz zelenih organa i na taj način smanjuju vitalnost stabala a to se odražava na prinos i kvalitet plodova. Vaši uglavnom žive na gornjoj strani lista i luče mednu rosu (medljiku). Ta rosa je veoma pogodna hrana za gljive koje će prouzrokovati čađavost lista a on će vrlo brzo pocrniti i ususušiti se.

Ako napad ove vaši bude jači i potraje uzastopno 2-3 godine, tada listovi i lastari pocrne i sasuše se.

Izgled insekta

Odrasla jedinka je dugačka 3,5 – 4, 3 mm. Ima tamnu glavu i grudni koš, a stomak im je žut sa tamno – smeđim poprečnim prugama.

I odrasle i nezrele jedinke žive i hrane se na gornoj strani lista i imaju karakterističnu šaru, jednake kockice žute i tamno – smeđe boje. Ove šare im pomažu da budu manje uočljivi na listovima pošto se nalaze sa gornje strane listova.

Interesantno je da se ovi štetni insekti na listovima oraha koncentrišu duž glavnog nerva.

vaši na orasu

slika sa wikipedia.org

Često se u starijoj literaturi navodi da se uz koloniju vaši mogu naći i mravi koji skupljaju mednu rosu. Međutim tu se mogu naći i drugi insekti kojise takođe hrane mednom rosom.

Životni ciklus

Na jesen, beskrilne jedinke migrijaju na stabla oraha, gde polažu jaja u pukotine kore drveta oraha. Ako su ženke oplođene, jaja će dobiti crnu boju za 2 – 5 dana, u zavisnosti od temperature.

Nakon što se oplođena jaja izlegu u proleće, odlaže na površinu mladih, nežnih listova. Tu ostaje i hrane se sokom, sve dok ne postanu krilate jedinke. Ovaj letnji oblik razvija vrlo karakteristične kolonije sa pojedincima koji se raspoređuju podjednako i sa gornje i sa donje strane lista.
Krilate forme mužkih i ženkih jedinki se pojavljuju na jesen, najčešće u septembru, kada se dužina dana smanjuje a temperature počnu da padaju. Kako sezona napreduje, i temperature nastavljaju da se spuštaju, proizvodnja partenogenetskih jedinki je inhibirana, i počinju se pojavljivati muške vaši.

Na pad populacije ove vaši najviše utiču vremenski uslovi. Crna orahova vaš loše podnosi sušni period, temperature preko 30 C i olujne padavine.

Mere zaštite

U poslednjih dvadesetak godina su rađena ozbiljnija praćenja i ustanovljeno je da mrka orahova vaš strada od insekata grabljivaca i od napada gljivica. Jedan od tih insekata koji smanjuje populaciju vaši jeste osa Trioxys pallidus. Takođe su spomenuti Chrysoperla carnea i neke od vrsta koje se kod nas nazivaju buba mara.

Problem na stablu oraha može nastati ukoliko se nekoliko godina za redom uspe razviti jaka populacija ovih lisnih vaši. Pre bilo kakvog tretiranja nasada oraha radi njegove zaštite od ovih insekataposavetujte se sa stručnim licem.