Mala malinina vaš (Aphis idaei) je štetni insekt poznat i pod nazivom mala zelena uš ili mala zelena lisna vaš. Ovaj insekt se može naći samo na malinama.

Velika štetočina na malini koja siše biljne sokove iz lišća, koje se nakon toga kovrdža. Prilikom hranjenja mala malinina vaš prenosi viruse koji nanose dodatnu štetu na malini.

Prilikom redovnih obilazaka malinjaka treba obratiti da li ima ovih štetnih insekata na vrhovima izdanaka i kolika im je brojnost.

Izgled

Mala malinina vaš ima veličinu od  1,2 – 1,8 mm i pokrivena je voštanim prahom. Boja ovih insekata je svetlozelena.

Životni ciklus

U toku jedne godine može da se razvije sedam generacija ovog insekta (neki izvori navode da može biti u povoljnim godinama i preko 10 generacija).  Jaja zimu provode na izbojima maline, a u proleće se pojavljuju prve vaši. Period kada se pojave je obično krajem aprila i početkom maja meseca.
Pročitajte kompletan takst o malini

Nakon nekog vremena se na vrhovima izboja može stvoriti velika kolonija insekata, nakon čega se vrhovi deformišu i počinju da venu. Listovi na kojima se hrane se počinje kovrdžati i na taj način deformisati. Za razliku od nje, listovi na kojima se hrani velika malinina vaš se ne kovrdžaju.

vaš na malini

slika sa sajta arthropodgenomes.org

Zaštita i suzbijanje

Zaštita maline od male malinine vaši se izvodi insekticidima ukoliko se na vrhovima izdanaka primete više od 3 lisne vaši u proseku.

Preventivno je potrebno da se uklanjaju biljni ostaci u kasnu jesen i na taj način se značajno smanjuje opasnot od širenja zaraze pošto je malina jedini domaćin za ovu vrstu biljnih vaši.

Zimsko prskanje biljnim uljima omogućava da se suzbiju jaja koja su ostavljena da prezime na malinama. Potrebno je povremeno da se vrši menjanje preparata, jer mala malinina vaš kao i ostale iz te familije vremenom razvija otpornost kad se dugo koristi isti preparat.