Malinina mušica (Resseliella theobaldi) je velika štetočina na malini. Larve ove mušice nanose štetu na izbojima, ali i bušenjem tunela u biljki omogućavaju ulazak glivičnih bolesti koje pomažu da se izdanak na kraju osuši.

Moglo bi se reći da konkretna šteta od malinine mušice nije velika, nego oštećenja nastala naseljavanjem patogena (Didymella apllanata, Leptosphaeria coniothyrium) u tunele koje je larva ubušila u izdanku.

Takođe ovaj insekt se još naziva malinina mušica izdanka, da bi se razlikovao od malinine mušice galice.

Izgled malinine mušice

Malinina mušica kad odraste ima dužinu od oko 2 do 2,5mm. Kod njih je karakteristično da su mužjaci manji od ženki, boja im je oker crvena. Na terenu ih je prilično teško prepoznati jer imaju dosta sličnosti u izgledu sa drugim vrstama mušica.

Jaja su bele boje nakon izlaženja iz jaja, međutim relativno brzo dobiju blago narandžastu ili crvenkastu nijansu . Larve kada se razviju imaju dužinu oko 3 mm. Kada se učaure, čaura je takođe crvenkaste boje.

Ciklus razvoja malinine mušice

Ovaj štetni insekt ima više generacija tokom jedne godine, na našim prostorima to najčešće budu četri generacije. Odrasle malinine mušice se na malinjaku mogu primetiti od aprila meseca pa sve do oktobra.

malinina mušica larva

preuzeto sa hdc.org.uk

Ženke počinju da polažu jaja tokom aprila i to u pukotine na kori jednogodišnjih izbojaka maline. U zavisnosti od vremenskih uslova iz jaja se izlegnu larve nakon 5 do 8 dana i odmah se ubuše u izdanak i tako počinju da se hrane.

Na mestima gde se larve hrane na izboju dolazi do promene boje biljke i ona dobija ljubičastu nijansu. Kada završi razvoj napušta biljku i spušta se u zemlju na dubinu od 1 – 4cm gde se učauri i pretvori u odraslog insekta. Ceo taj proces može da traje oko 50 dana u proseku, sve u zavisnosti od vremenskih uslova.

Odrasla mušica bude aktivna od 7 do 10 dana, pa je iz tog razloga njeno praćenje moguće samo pomoću feromonskih klopki.
Pročitajte kompletan takst o malini

Zaštita od malinine mušice

Preventivno se treba u zimskom periodu okopati zemlja oko malina, pošto malinina mušica zimu provodi ukopana u zemlji.

Zaštita hemijskim sredstvima može da počne početkom aprila meseca, tako što će se tretirati zemljište u malinjaku radi suzbijanja ukopanih insekata. Pravo tretiranje biljaka  je neophodno izvršiti sa ciljem da se spreči razvoj prve generacije, a vreme za to treba odrediti praćenjem feromonskih klopki.

šteta na malini

slika sa sajta tillvaxttradgard.slu.se

Ukoliko se ne koriste feromonske klopke, tretman protiv malinine mušice može da se izvrši kada su izdanci maline visine oko 35cm, pa da se ponovi nakon dve nedelje. Postoje preporuke da se prvo prskanje obavi kada je visina izdanaka maline između 10 i 20cm.