Malinina buba (Byturus tomentosus) je štetni insekt koji nanosi štetu na pupljcima, cvetovima i plodovima maline. Ovaj insekt je poznat još i kao malinin pupar.

Plodovi na kojima se hrani larva malinine bube su sitniji i počinju da se suše, a to se isto dešava i sa cvetovima kojima se hrane odrasli insekti. U proleće se odrasli insekti hrane na cvetovima višanja i trešanja, pre nego počne da cveta malina.

Osnovna mera zaštite je suzbijanje tokom perioda dopunske ishrane.

Izgled malinine bube

Malinina buba je insekt koji ima izduženo i ovalno telo. Dužina odraslog insekta je obično oko 4mm, tamne je boje, ali je telo pokriveno finim dlačicama smeđe boje.

Larve kada izađu iz jaja su bele boje, ali ubrzo postaju smeđe boje. Larve na kraju svog razvoja budu dugačke oko 6mm, mada može narasti i do 8mm. Glava se na larvi može dobro uočoti, a u kasnijoj fazi se na njoj razvijaju i dlačice.

Ciklus razvoja malinine bube

Malinina buba zimu provodi kao odrastao insekt koji se  ukopa u zemlju i to na dubine oko 20cm ( u nekim slučajevima i preko 40cm). Postaju aktivni u proleće sa dolaskom toplijeg vremena ( 15°C), obično u toku aprila meseca.

U proleće odrastao insekt (imago) kreće da se hrani prvo na cvetovima višnje i trešnje, da bi nakon toga prešao na ishranu sa pupoljcima i cvetovima nekih biljaka iz roda ruža. Na biljkama koje cvetaju pre maline se ne može primetiti toliko insekata, jer ona dostiže najveću aktivnost u periodu cvetanja maline.

Sredinom maja pošto su obavile dopunsku ishranju i dostigle polnu zrelost, malinine bube počinju da se sparuju i ženke polažu jaja. Ženke polažu jaja na pupoljcima bušeći ripu ili na cvetovima koji su tek otvoreni, između prašnika i tučka. Jedna ženka može da snese oko 80 jaja, tačan broj zavisi koliko su uslovi pogodni za razvoj malinine bube.

malinina buba i larva

preuzeto sa gardenersworld.com

Larve kada izađu iz jaja se hrane plodom maline ili krunicom cveta ako nema ploda. Ukoliko su jaja malinine bube položena u pupoljak, dešava se da se cvet koji se nakon toga razvija osuši i otpadne.

Nakon nekog vremena kada se larve dovoljno razviju one padaju na zemlju blizu biljke i ukopavaju se u zemlju. U zemlji se ukopavaju i tu se učaure (faza lutke koja se razvija u kokonu). U toj fazi provedu oko tri nedelje, nakon čega se pretvaraju u odraslog insekta. Malinina buba ima jednu generaciju godišnje.
Pročitajte kompletan takst o malini

Suzbijanje malinine bube

Zimi se preporučuje obrada tla u malinjaku, jer se na taj način uništava deo insekata koji su se ukopali u zemlju radi prezimljavanja. Tokom cvetanja i nakon toga se malinine bube mogu otresati sa biljaka u neke posude i nakon toga ih je potrebno uništiti.

Malinina buba može da u slučaju jakog napada na pčelinjak uništi i do 80% plodova.

U proleće je potrebno pratiti stanje na malinjaku, gledati kakva je brojnost malinine bube pomoću feromonskih klopki. Suzbijanje hemijskim sredstvima se obično vrši u periodu od početka dopunske ishrane pa sve do pred otvaranja cvetova u kombinaciji sa prskanjem protiv još nekih napasnika maline koji su aktivni u tom periodu..