Malinina mušica galica (Lasioptera rubi) je štetni insekt koji pored štete na malinama, nanosi štetu i na zasadima kupine. Poznata je pod nazivom još i malinina muva galica.

Problem predstavlja to što ovi štetni insekti budu aktivni tokom perioda kada malina cveta. Larve se sa druge strane nalaze unutar stabljika pa se na njih ne može delovati.

Preporučuje se pregled i mehaničko uklanjanje stabljika sa galama, koje se odseku i odnose van malinjaka te na kraju i spaljuju. Takođe je potrebno kvalitetno obavljati obradu zemljišta.

Izgled malinine mušice galice

Malinina mušica galica je dugaška od 2 do 2,5mm, boja može da joj varira od nijansi smeđe do crne boje. Stomak ovog insekta je uvek svetliji nego leđa. Po leđima ispod krila ima specifične sive pruge. Na glavi ima dva velika oka koja se ističu veličinom u odnosu na ostatak glave.
Telo ove mušice je obraslo dlačicama. Po klasifikaciji  malinina muva galica spada u opnokrilce.

Jaja su narandžaste boje i imaju ovalan oblik. Larve su takođe narandžaste boje i mogu narasti do 4mm dužine. Larve izgledaju kao da su podeljene na članke zbog udubljenja oko tela.

ciklus razvoja malinine mušice galice

preuzeto sa forumdacha.ru

Životni ciklus malinine mušice galice

Ovaj štetni insekt ima samo jednu generaciju godišnje.  Malinina mušica galica zimu provodi u formi odrasle larve u galama (gukama) koje izgledaju kao ispupčenja na izdanku maline ili kupine. Na zasadima se odrasli insekti pojavljuju od maja meseca, pa sve do avgusta. Krajem maja meseca i početkom juna, šenka malinine mušice galice polaže jaja na biljkama u grupama od oko 15 jaja.

Jaja su uglavnom na donoj polovini izdanka prema zemlji i nalaze se blizu pupoljaka. Larve kada se izlegu prolaze u izdanak maline i tu se zadržavaju ispod kore. Nakon nekoliko dana kada malo ojačaju ulaze skroz u izdanak maline. Na mestu gde se larve bude zadržale, nakon dvadesetak dana se može primetiti gale na izdanku (zadebljanja, kvržica, guke) koje nastaju usled onoga što larva izlučuje.

Na jednom izdanku maline može se nalaziti i nekoliko mesta gde su larve napale izdanak maline, a česta je situacija da mesta koja su oštećena dosta liče na oštećenja od mraza. Oštećeni izdanci su iznad zadebljanja slabi i dešava se često da se osuše.
Pročitajte kompletan takst o malini

Suzbijanje malinine mušice galice

Malinina mušica galica se preventivno suzbija uklanjanjem oštećenih izdanaka pre period izlaska u proleće (optimalno početkom aprila meseca. Izdanke maline koji se uklone, potrebno je sakupiti, odneti sa malinjaka i uništiti spaljivanjem. Takođe je potrebno obratiti pažnju ako u blizini ima divlje kupine, jer se i na njoj uspešno razvijaju larve, pa je i nju potrebno očistiti.

Suzbijanje hemsikim sredstvima zahteva pažnju i savetovanje sa stručnjacima, jer se razvoj mušice i polaganje jaja poklapa sa cvetanjem maline.