Jagodin rilaš (Otiorhynchus ovatus) je štetočina koja napada jagodu i ona čini najveći deo njegove ishrane. Poznato je da se hrane i drugim vrstama. Poreklo vodi iz Kanade i severnih delova Amerike i samo je jedan od mnogih vrsta iz familije rilaša.

Može da se hrani drugim jagodičastim voćem, grožđem i sa nekim korovskim biljkama. Kako ne spadaju u značajnije štetočine na našim prostorima nije im pridavana ni veća pažnja prilikom proučavanja.

Ovaj štetni insekt ima jednu generaciju godišnje.

Izgled insekta

Odrašla štetočina je dugačka od 6 do 12 mm i tamno smeđe do crne je boje. Ne lete jer nemaju krila.

Larve mogu biti dugačke i do 13 mm kad potpuno odrastu. Obično se nalaze u blizini korena biljke koju pustoše. Larve su bele, nemaju noge, glava je tamnije boje i često u obliku slova C.

Životni ciklus

Ovaj štetni insekt prezimljava kao larva tako što se uvuče duboko u zemlju. Kao već odrasla jedinka ona se zimi povlači u tlo ispod kamenja ili se sakriva na nekim drugim zaštićenim mestima.

Jagodin rilaš koji je učauren ostao u gornjim slojevima zemlje u proleće, u kasno proleće pretvara u odraslu jedinku. Pridružuje se ostalim odraslim jedinkama sa kojima se hrani i tako pričinjava štetu na  zasadu jagoda.

Odrasli se uglavnom hrane noću na lišću i stablima. Pri tome ostavljaju vidljive tragove u vidu zaseka i pričinjavaju manju štetu. Larve se hrane korenjem i u stanju su da toliko oslabe manje biljke da je unište.

Odrasle jedinke nemaju krila i ne mogu da lete. Ne postoje muške jedinke. Proces reprodukcije se odvija partenogenezom. To zapravo znači da se odrasle ženske jedinke same reprodukuju bez muškaraca.

Jaja se nasumično polažu u senku biljaka u toku letnjeg perioda. Larve se hrane do kasne jeseni a zatim se povlače i prezimljavaju.
Mere zaštite

Među biljke kojima se hrani jagodin rilaš, osim jagode, spadaju i maline, rododendroni, grožđe, ali se isto tako može hraniti i travom.

Biljke kojima se hranila larva dobijaju crvenkastu boju po lišću, uvrćući se na donju stranu, i počinje se sušiti što je posebno uočljivo u sušnom periodu. Kad štetočina opustoši i koren i stablo biljka se vrlo lako izvlači iz zemlje.

S obzirom da odrasle jedinke ne lete, na starijim plantažama jagoda, štete će biti uočljive već prve sezone. Kako su u pitanju noćni insekti, nakon primećivanja štete  kontrola se može obaviti kad padne mrak pomoću bateriske lampe. Ukoliko ne reagujete na vreme šteta može da se proširi.

Pre nego što se posavetujete sa stručnim licima o tretiranju i zaštiti jagodnjaka možete i sami da uradite nekoliko stvari. Tu spade rotiranje useva, oranje starijih useva, čišćenje i očistite opreme pre nego što krenete na sledeću parcelu.