Kruškin smotavac (Cydia pyrivora) je zapravo moljac koji napada ovu voćnu vrstu. Ovu štetočina je prisutna u svim kontinentalnim delovima Evrope.

Štetu na voću prave gusenice koje buše plod, uglavnom na bočnim stranama ili oko čašica, i ulaze u voće kroz otvor koji su napravile. Problem može napraviti uošavanje jer se larve nalaze unutar

Ovaj štetni insekt ima samo jednu generaciju godišnje. Problem na kruškama prave samo larve. Kad štetočina napusti plod, on postaje podložan gljivičnoj infekciji.

Izgled insekta

Kruškin smotavac je prilično veliki moljac koji ima raspon krila oko 17 – 22 mm. Postoji samo jedna generacija godišnje.

Primerci iz Istočne Evrope imaju vise tamno sive boje od Sredozemnih primeraka. Kruškin smotavac poseduje dva para krila. Prednja su tamno sive boje sa belim šarama, a zadnji par je krem bele boje.

Na prednjem delu glave poseduje antene, tamno sive boje, prilično vertikalne i povijene unazad. Dužina antena je 2/3 dužine krila.

Životni ciklus

Prezimljava kao odrasla gusenica i to najčešće u zemlji do dubine od 5 cm. Takođe se može zavući u biljne ostatke ili u pukotine kore drveta i tu ostati zazimljena.

One gusenice koje su prezimele, preobratiće se u lutku, krajem maja ili početkom juna meseca. Međutim, samo 20% populacije prezimelih gusenica biće spremno da uđe u dvogodišnju ciklus.

Muške jedinke javiće se 1 – 2 dana posle ženskih. Parenje kruškinog smotavca počinje 1 – 2 nakon pojave muških.

Pojava leptira se može primetiti sredinom juna, kao i polaganje jaja koje traje oko mesec dana. Leptiri lete u sumrak i uveče.
Jaja su veoma osetljiva na vlažnost i može se desiti da ih bude više, ali da samo jedna gusenica preživi. Ženke polažu jaja na plodove kruške, na sredini oko drške i oko čašice.

Gusenica ulazi u plod, i za mesec dana završava razvoj. Izbušeni hodnici vode skroz do dela voćke gde se nalaze semenke.

Kad početkom avgusta izađe iz ploda, formiraće kokon na zaklonjenom mestu kao što su zemlja ili pukotine na stablu.

 

Mere zaštite

Zaštita kruške treba da se obavi u periodu neposredno pre cvetanja. Pre bilo kakvog tretiranja obavezno se posavetujte sa stručnim licem.