Malinin smotavac (Notocelia udmanniana) je mali leptir koji je sivo smeđe boje. Za njega se koristi još i naziv malinin savijač.

Gusenice od malininog smotavca se pojave relativno rano u proleće. One se hrane mladim izdancima i lišćem. Pored ishrane na malinama, štetu mogu napraviti na kupinama. Deo problema može da predstavi što se može hraniti korovskim biljkama, sa kojih se povremeno može premestiti u malinjak.

Ovaj moljac kada miruje ima na krilima specifičnu šaru u obliku tamnosmeđe tačke.

Izgled

Odrasli leptirići imaju raspon krila od 15 – 20 mm, a dužina insekta je 10 mm. Boja im je sivo smeđa i mogu imati tamniju mrlju na krilima. Ta tamnija šara može biti različitih nijansi smeđe i različitog oblika. Ta tamnija mrlja na krilima je oivičena uvek belom bojom.

Gusenica je smeđe boje, na prednjem delu ima tri para nogu. Glava kod gusenice je jasno izražena i ima tamniju boju od tela. Jaja su dimenzija 0.65 x 0.5mm i imajju nepravilan oblik koji se može kretati od elipsastog pa do okruglog. Jaja su odmah nakon polaganja svetlo bele boje, ali vremenom postaju tamnija.

malinin savijač

slika sa sajta forumbretagne-vivante.org

Životni ciklus

Ovaj štetni insekt ima dve generacije tokom godine. Malinin smotavac ima prvu generaciju relativno rano u proleće i usled toga  gusenice mogu nanositi štetu na mladim biljkama maline.

Pored maline može da se hrani na kupini i na nekim divljim korovskim biljkama.

malinin savijač

preuzeto sa naturespot.org.uk
Pročitajte kompletan takst o malini

Zaštita i suzbijanje

Suzbijanje malininog smotavca se vrši insekticidima u sklopu redovnog prskanja protiv drugih štetočina koje napadaju zasade malina.

Kao preventiva se preporučuje raskrčivanje šikara u blizini zasada jer na njima može da se hrani i da prezimi, pa da se posle širi na malinjak. Takođe je potrebno u jesen očistiti malinjak od biljnog otpada jer u njemu može da prezimi malinin smotavac.