Malinin staklokrilac (Bembecia hylaeiformis) je štetni insekt o kojem se može naći malo podataka. Štetu nanosi na malini i kupini, ali se obično ta šteta računa kao zanemariva. Za ovog insekta se koriste  dva latinska naziva (Pennisetia hylaeiformis = Bembecia hylaeiformis).

Ovaj insekt uspešno boravi na divljim kupinama, ali problem mogu predstavljati i zapušteni zasadi maline u blizini. Pošeljno ih je raskrčiti što je moguće više, ne samo zbog ovog štetnog insekta nego i ostalih koji mogu napraviti probleme na malinjaku.

Izgled

Malinin staklokrilac može imati dužinu od 11 – 14mm. Širina krila je od 20 do 28mm, a krila kod malininog staklokrilca imaju smeđu ivicu. Ovaj insekt spada u grupu lažnih osa i pčela, jer svojim izgledom veoma dobro imitira osu. Telo je crne boje sa tim da na stomaku ima 4 poprečne žute pruge i na grudima ima tanje žute pruge. Noge su kod odraslog malininog staklokrilca žute boje.

Da bi se u potpunosti razvila larva trebaju mu dve godine, a odrstao insek se pojavljuje tokom treće godine. Ženke krajem leta polažu oko 140 jaja, koja se izlegu nakon 3 do 4 nedelje. Larve se spuštaju bliže osnovi biljke, gde se ubušuju ispod kore ili smeštaju u pukorine na kori da bi provele zimu. U proleće naredne godine larva nastavlja da se kreće kroz biljku bušeći tunele prema vratu korena i istovremeno se hraneći.

štetni insekt malinin staklokrilac

slika sa sajta hu.wikipedia.org

Dužina larve malininog staklokrilca kada dože do pune veličine može biti između 2,8 do 3,5 mm. Tada se učauri i u toj fazi provede oko 3 nedelje nakon čega se u avgustu mesecu pojavljuje odrastao malinin staklokrilac. U nekim predelima se može pojaviti i krajem jula meseca.
Pročitajte kompletan takst o malini

Zaštita od malininog staklokrilca

Od bioloških metoda tu su odabir kvalitetnog sadnog materijala prilikom dizanja zasada maline i raskrčivanje divljih kupina ukoliko ih ima u blizini malinjaka.

Malo je teže ustanoviti brojnost ovih insekata ua malinjaku, jer se malinin staklokrilac nalazi unutar krošnje. Međutim ukoliko se na vreme ustanovi, može se ukoliko zatreba tretirati insekticidom. Najbolje se informisati kod stručne službe da bi se dobili kvalitetni saveti, jer je u većini slučajeva šteta od ovog insekta zanemariva.