Šargarepin miner (Napomyza carotae) jeste naziv za malo manje poznatog štetnog insekta. Štetu nanosi na listovima i stabljiki pa iz tog razloga je manje poznat nego šargarepine muva koja direkno nanosi štetu na plodu. Poznat je još pod nazivom mrkvin miner.

CIklus razvoja

Šargarepina muva uglavnom polaže jaja u ububljenja sa donje strani listova. i to najčešće samo prva generacija. Ta generacija se pojavljuje početkom maja i u tom periodu prouzrokuje štetu. Ženka jaja polaže sa done strane listova, a larva se potom koristeći nerve lista  prilikom hranjenja i kretanja prebaci u peteljku, potom stabljiku i na kraju dolazi do ploda šargarepe.

Pored šargarepe, ovaj insekt se može pojaviti i na peršunu, paštrnjaku i celeru. Dužina insekta je oko 3mm.

Načini suzbijanja šargarepinog minera

Kako je insekt relativno malo proučen (otkriven je tek 1966 godine) nema mnogo podataka o tome kako ga suzbijati. Potrebno je od početka maja i u prvoj polovini juna vršiti proveru stanja na listovima i ukoliko se primete karakteristična oštećenja, kao i od ostalih minera potrebno je ukloniti te listove.

mrkvin miner

slika preuzeta sa sajta jardinage.eu

Oštećenje lista su u vidu mestimičnih polja lisne mase koja su se osušila i poprimila sivkaste nijanse. Kada je u pitanju  prepoznavanje štete na korenu šargarepe, kod ovog insekta je karakteristično da larve prave tunele isklučivo pri prhu, blizu mesta gde se stabljike spajaju sa korenom. Ti tuneli su redovni, bez proširenja (galerija) kao što ih prave larve šargarepine muve.
Da bi se smanjio uticaj ovog insekta, šargarepa treba biti posađena na mesta koja su provetrena. Pored polja sa šargarepom se mogu posaditi redovi sa nekim od vrsta luka. Kao usev koji treba da se posadi nakon šargarepe, naredne godine se preporučuje crveni luk.

Tema na poljoinfo: