Jabukin smotavac (Cydia pomonella) jeste prilično ozbiljna pretnja za zasade jabuka na našim prostorima. Opasnost u zasadu jabuka predstavljaju larve ovog štetnog insekta.

Problem prave gusenice ovog štetnog insekta koje ulaze unutar plodova i tu nastavljaju da se razvijaju. Dodatni problem predstavlja što se tokom godine razvijaju dve generacija jabukinog smotavca.,

Da bi se mogal uspešno odraditi zaštita voćnjaka potrebno je pratiti brojnost ovog leptira pomoću feromonskih klopki.

Izgled jabukinog smotavca

Jabukin smotavac kao odrastao insekt ima tamniju sivu boju, sa tim da može imati na prednjim krilima linije u drugoj nijansi sive boje, a pri kraju krila ima crvenkastu-smeđu pegu. Drugi par krila je tamnije smeđe boje. Polovi se slabo razlikuju, jedino što ženka ima bolje razvijen abdomen.

Jaja su bele boje spljoštena blago i imaju dužinu od oko 1 mm. Larva u prvoj fazi razvoja je žute boje da bi kasnije postala blago ružičasta. Glava gusenice (larve) je smeđe boje i po telu se nalaze manje dlačice smeđe boje. Larva na kraju razvoja ima dužinu od oko 20mm.

jabučni smotavac

preuzeto sa insectimages.org

Životni ciklus jabukinog smotavca

Zimu jabukin smotavac provodi kao larva smštena u beli kokon u pukotinama i ispod kore voćaka. U proleće, obično tokom aprila meseca prelazi u fazu lutke, tako da se prvi leptiri mogu primetiti krajem tog meseca. U većem broju se leptiri ipak pojavljuju tokom maja.

Ženke ovog leptira polažu od 30 do 50 jaja i to uglavnom u blizini plodova na voćkama. Temperatura u polaganju jaja i vremenu potrebnom da larva izađe iz jaja ima veliku ulogu, ukoliko je ona niža ženka polaže manje jaja a larve se pile kasnije. Ova pojava sa temperaturom dovodi do toga da se prva generacija tokom godine sporije razvija od druge generacije. Temperatura ima toliku uticaj da u fazi lutke razvoj može trajati od 10 dana kada je toplije do 21 dan za razvoj kada su temperature niže.
Gusenice smotavca nakon izlaska iz jaja se ubušuju u plod jabuke, a kao zgodno mesto biraju gde se dva ploda dodiruju, gde se list i plod dodiruju ili u blizini peteljke.

Jabukin smotavac na ovim prostorima ima dve i po generacije godišnje. To znači da se dve generacije ovog insekta u potpunosti razviju, a treća generacija zimu provede kao larva i potpuno završava razvoj tek sledeće godine. Početak pojavljivanja leptira u proleće se poklapa sa cvetanjem jabuke ili kada počnu opadati latice sa cveta.

Video snimak

Video koji prikazuje osnovne informacije o  jabukinom smotavcu i šteti koju on pravi.

Suzbijanje jabukinog smotavca

Da bi se jabukin smotavac suzbio na kvalitetan način potrebno je pratiti njegovo brojno stanje na voćnjaku. Praćenje brojnog stanja se radi pomoću feromonskih klopki, a kao velika brojnost se računa više od 6 leptirova za nedelju dana.

Takođe se uz pomoć novih tehnologija prati i model zbrajanja sume efektivnih temperatura (SET). Međutim treba naglasiti da suma efektivnih temperatura može da pokaže u kom ciklusu razvoja jeste insekt, međutim ne i njegovu brojnost na voćnjaku.

Kao biološka metoda zaštita jabuka jeste uklanjanje crvljivih plodova iz voćnjaka kada se u toku junskog proređivanja plodova.

Ukoliko se koriste hemijska sredstva za suzbijanje jabukinog smotavca potrebno je izvršiti više prskanja tokom sezone, te  u saradnji sa stručnjacima treba videti da se koriste različita sredstva jer se na samo jedno može razviti otpornost. Ukoliko su temperature u dužem preiodu iznad 30ºC tada se treba smanjiti razmak između dva tretmana iz razloga jer se proces razvoja larvi smotavca takođe smanjuje.

Tekst na poljoinfo forumu: