Mala jagodina lisna vaš (Aphis forbesi) je poznata i kao vaš korena. Njena postojbina je Amerika iz koje je i preneta na naša područja. Vremenom se proširila po čitavoj zemlji pa ne postoji teritorija koja nije ugrožena ovim štetnim insektom.

Uglavnom napada cvetne i lisne drške, cvetne izdanke i vrhove vriježa jagoda (zna hraniti i na korenju). Listovi koji su zaraženi etioliraju, postaju lepljivi i prekriveni vašima. Osim jagoda ova lisna može se u izuzetni slučajevima hraniti kupinom i malinom.

Ono što je zanimljivo kod ove vaši je to što je sposobna da živi u zajednici sa mravima. Naime, mravi grade humke od zemlje radi zaštite i samim tim stvaraju povoljne uslove za život ove vaši. S druge strane, lisne vaši ispuštaju mednu rosu kojom se mravi hrane.

Izgled insekta

Lisna vaš je tamno zelene boje i dugačka je od 1,3 – 1,8 mm. Antene su dugačke kao polovina tela. Tokom većeg dela proleća nemaju krila, primerci sa krilima se mogu primetiti tek u leto.

Nimfe kada se rode su svetlije zelene boje, međutim nakon nekoliko sati dobijaju tamniju boju. Oči su tamnije boje.

Životni ciklus

Mala jagodina lisna vaš ima više generacija tokom jedne godine, može biti i preko 15 generacija. Zimu provodi u stadijumu jaja na lisnim drškama. U martu se iz jaja izlaze ženke koje počinju osnivanje kolonije putem partenogeneze. Najveći broj mladih koje jedna ženka može izleći tokom jednog dana jeste 6, ali brzina razmnožavanja i životni vek su direktno povezani sa oscilacijama temperature.

zaštita jagode

slika sa inra.fr

Tokom godine se sve generacije ovog štetnog insekta zadržavaju na zasadima jagoda. Takođe je primetna njihova simbioza sa mravima, koji od lisnih vaši kupe mednu rosu istovremeno stvarajući dobre uslove za napredak kolonije vaši.

Tokom letnjih meseci pojavljuju se krilate forme koje omogućuju da se insekti prebace i na druge bokore jagode. Kada dođe jesen, u oktobru pojavljuju se seksupara generacija koja daje seksuales generaciju. Te jesenje vaši su sposobne za polaganje jaja koja će prezimiti.

Šteta koju prouzrokuje

Štete su uobičajne za napade lisne vaši, dovode do slabijeg razvoja biljke. Ako se ne reaguje na vreme i ne obavi zaštita kolonija lisnih vaši će previše ojačati. U takvim situacijama

Jagodina lisna vaš je problematična jer može da prenese neke od virusa koji nanose štete na zasadu jagode.
Zaštita jagoda

Mala jagodina lisna vaš se suzbija kao i većina drugih vaši. Od prirodnih neprijatela tu je buba mara (Hippodamia convergens i Coccinella novemnotata), zatim Lysiphlebus myzi, Paragus tibialis.

Jedna od prevetivnih metoda jeste da se zasad podigne na sređenom zemljištu. Pažnju treba obratiti i da li jagodnjaci u blizini preduzimaju mere za suzbijanje ove lisne vaši, jer se primerci sa krilima lako prebacuju sa jednog zasada do drugog. Iako se jagode gaje nekoliko godina na istoj parceli nakon uklanjanja jednog zasada preporuka je da se odradi plodored  bar dve godine pre vraćanja zasada jagode na istu parcelu.

 Zaštita jagode hamiskim sretstvima bi se trebala obaviti u saradnji sa stručnim licima. Razlog za to je povremeno menjanje preparata radi sprečavanja razvoja rezistencije kod populacije korenove vaši.