Kupusna muva (Phorbia brassicae) je vrsta insekta koji napada sve vrste kupusa, a najštetnija je po mlade primerke kao i za kelj, kelerabu i karfiol, brokuli. Može da boravi i na drugim vrstama kupusnjača, ali ne pravi veliku štetu na njima. Poznata je pod više latinskih naziva, od kojih je veoma često u upotrebi i Delia radicum (Linnaeus, 1758).

Larve ove bube nastanjuju predeo korenovog vrata i tu prave najviše štete. Njihove larve kopaju tunele unutar korena biljke koju napadaju, odakle crpe sokove a domaćin polako menja boju i propada. Najveću štetu pravi prva generacija koja se pojavi, jer larve napadaju mlade biljke koje nisu još dovoljno ojačale. Zaštita kupusa se obavlja preventivno, pre svega poštovanjem plodoreda.

Izgled kupusne muve

Kupusna muva je tamno sive boje, dok su krila providna. Mužjaci na leđima imaju tri pruge koje se pružaju celom dužinom ovog dela tela. Sa druge strane, ženke ih nemaju, a osim toga razlikuju se po tome što su i svetlije nijanse. Odrasle jedinke su dužine oko 5 do 7 mm i veoma je slična običnoj muvi.

Jaja su eliptičnog oblika, bele boje i duga svega 1 milimetar, a na sredini imaju po jednu poprečnu brazdu. Larve su svetle boje  žutobele, nemaju razvijene noge, sužene na prednjem delu tela , glava je kod njih atrofirana. Kad porastu mogu biti dugačke između 7 i 8 mm.

Lutke po obliku podsećaju na bure (silindričnog oblika), smeđe su boje i nešto manje – od 6 do 7 milimetara.

jajašca na korenu kupusa

slika sa ag.umass.edu

Ciklus razvoja

Kupusna muva prezimljava u fazi lutke, dok se odrasle jedinke pojavljuju krajem aprila i tokom maja meseca (kada temperatura zemljišta dostigne 12 °C). Tek izleglim insektima za ishranu najviše služe korovske biljke, nakon čega prelaze na kupusnjače.

Nakon perioda parenja, ženke polažu jaja, a svaka može jednom prilikom da snese između 100 i 150 komada. One ih postavljaju na vrat korena ili u zemljište u neposrednoj blizini biljke. Ova vrsta štetočine može da ima dve do tri generacije godišnje.

Već posle nedelju dana stvaraju se larve koje se dovuku do kupusa.  U prvoj fazi kada se ispile se hrane sitnijim dlačicama korenovog sistema, sve do perioda dok ne odrastu malo kada mogu početi da se hrane unutar glavnog korena.

odrasla kupusna muva

sa sajta growveg.com

Na peskovitim zemljištima se često javljaju jači napadi, jer im to omogućava da lako ukopaju jaja u njih i larve kada se izlegu se lakše kreću tražeći prvu hranu. Osim toga, pogoduje im vlaga, naročito period kišnih i hladnijih dana.

Larve se razvijaju oko mesec dana, nakon čeka se pretvaraju u lutke. Njih je moguće pronaći na dubini i do 15 cm u zemljištu, kao i na samom korenu biljke. One se u prvoj generaciji pretvaraju u insekta krajem juna meseca. Druga generacija kupusne muve se iz tog razloga može očekivati krajem jula ili početkom avgusta.

Šteta koju uzrokuje kupusna muva

Na jednoj biljci moguća je pojava većeg broja larvi koje mogu da dovedu do potpunog propadanja useva, i to već u periodu mlađeg razvojnog stadijuma. Kultura koju napadne kupusna muva ne razvija se pravilno, počinje da zaostaje i da se ne glaviči.

šteta na korenu kupusa

preuzeto sa en.wikipedia.org

Larve se hrane tako što napadaju koren, jer se zakače za dlačice i sisaju sokove iz njega. Postepeno počinju da prodiru sve više kroz žile i na taj način ometaju razvoj cele biljke, zbog čega ona poprima plavo-ljubičastu boju, a na kraju može u potpunosti da se osuši.

Druga i treća generacija larvi manje napadaju korenje, već se hrane isključivo gornjim delovima kupusa. Zbog toga se javljaju rupe na listovima koji kasnije uzrokuju njihovo truljenje i propadanje. Zaštitu kupusa treba obavljati pre nego se pojave larve na korenu, jer je tada otežano uništavanje.

Mere zaštite

Osnovni način suzbijanja i zaštite od kupusne muve (Phorbia brassicae) je poštovanje plodoreda i prostorne izolacije kao i pokrivanje kupusa tokom leta sa agrotekstilnim. Ako to ne pokaže željene rezultate, potrebna je primena intenzivnijeg navodnjavanja i pojačana ishrana same biljke, kako bi biljke brže ojačale i tako se posledice ublažile.
Hemijska sretva se mogu primeniti i kroz sistem za navodnjavanje, jer će na taj način najbolje biti tretiran korenov vrat i prostor oko njega gde se nalaze jaja i larve. Takođe je preporuka na većim sistemima da se rasada kupusa i ostalih kupusnjača kad je to moguće zajedno u kontejnerima potapa u vodu gde je dodato sretsvo za suzbijanje kupusne muve i to neposredno pred presađivanje na stalnu poziciju. Cilj je uništavanje larvi čim se ispile.

Možemo preporučiti korišćenje feromanskih klopki radi praćenja broja odraslih muva na povrtnjaku. Ukoliko se primete posavetujte se sa stručnim licima da bi ste mogli na vreme i adekvatno da obavite zaštitu kupusa ili drugih povrćki iz roda kupusnjača. Kada se primete larve na biljkama u zoni korena, tada je uglavnom kasno za zaštitu hemijskim sredstvima, pa se preporučuje vađenje i uklanjanje – uništavanje zaraženih biljaka.