Crna repina pipaPsalidium maxillosum ) za razliku od sive repine pipe ne može da leti, ali ima razvijeniju otpornost na insekticide. Ovaj štetni insek najviše štete nanosi na poljima sa šećernom repom, ali se hrani drugim biljkama ( prema nekim podacima u pitanju je preko 130 vrsta biljaka).

Pored šećerne repe, druga ratarska kultura koja je značajnije ugrožena sa ovim insektom je suncokret.

Zanimljivo je da pri nižim temperaturama od oko 3 °C se ovi štetni insekti mogu hraniti podzemnim delovima biljaka. Malo ih je teže uočiti jer su uglavnom aktivniji tokom noći.

Izgled

Što se tiče izgleda crne repine pipe odrasli insekt ima dužinu od 7 do 10 mm. Međutim u stadijumu larve naraste do dužine od 17mm. Crne je boje i ima karakterističan izgled insekta surlaša.

izgled crne repine pipe

slika pruzeta sa sajta koleopterologie.de

Ciklus crne repine pipe

Ovaj insekt živi dve godine. Polaganje jaja ženka obavlja u periodu od aprila do kraja septembra meseca. Oni zimu provode kao imago i u larvenom stadijumu.

Naj intenzivniji razvoj larvi se dešava u letnjem periodu. Larve crne repine pipe žive u zemljištu najšešće na dubinama od 15-40 cm, hrane se korenom raznih biljaka. Razvoj larve je godinu dana i u julu sledeće godine pretvaraju se u lutke, koje nakon mesec dana daju imago, a novi imago izlazi tek sledećeg proleća.

Mužjaci su retki, te si iz tog razloga razmnožavaju partenogenetski (proces razvoja jajne ćelije bez oplodnje).

Suzbijanje crne repine pipe

štetni insekt na šećernoj repi

slika preuzeta sa sajta arysta-agro.hu

Ovde se pre svega misli na mere koje se sprovode sa ciljem da se biljka lepo razvije u proleće u toku optimalnog roka. Treba se potruditi da se usled nekih faktora kao što je setva šećerne repe van optimalnih rokova dođe u situaciju da se biljke dugo zadrže u fazi nakon nicanja i dobijanja početnih listova.

Kao i kad je u pitanju siva repina pipa i ovde je poželjno izvlačenje kanala plugovima oko repišta i nakon toga sipanje insekticida u njih. Takođe je potrebno u početku kritičnog perioda za šećernu repu tretirati jedan metar uz rubove polja pomoću insekticida, da bi se zaustavilo ulaženje insekata na polje. Kako ne mogu da lete, težko mogu da preskoče taj pojas koji je tretiran sa insekticidom.