HACCP je skraćenica za izraz Hazard analysis and critical control points. Prevod ovog termina na Srpski jezik bi bio “Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke”.

Razvoj NACCp sistema je počeo šezdesetih godina 20 veka u sklopu Američke svemirske agencije (NASA). Prilikom priprema za slanje ljudi u svemir, bilo im je neophodna provera hrane koliko je sigurna. To je podrazumevalo proveru mikrobiološku i proveru na prisustvo patogena. Kao rezultat tih provera je kreiran sistem koji je imao skraćenicu CCP (Critical Control Points). Vrmenom se do razvilo do 7 principa na kojima se sistem zasniva.

I pre su se ove mere primenjivale pri radu, ali usvajanjem ovog standarda se potvrđuje njihova sigurna primena.

Opis HACCP

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem koji sadrži principe i pravila o bezbednosti hrane. Ta pravila i principi  se zasnivaju na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.

HACCP se zasniva na sledećih sedam principa:

 • Analiza potencijalnih opasnosti – hazarda
 • Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka
 • Ustanovljenje kritičnih granica za svaku
 • Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku
 • Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica
 • Uspostavljanje procedura za proveru sistema
 • Formiranje dokumentacije

Zašto

Uvođenje HACCP sistema je neophodno u slučajevima kada se planira saradnja sa kupcima koji zahtevaju da imate taj sertifikat. Pored toga je i zakonom regulisano ko sve je obavezan da ima sertifikat o poštovanu HACCP sistema u toku proizvodnje hrane, a on je stupio na snagu 10. juna 2011. godine. Po tom zakonu svi objekti koji je bave preradom hrane u obavezi su da uvedu hasap sistem. Vrlo je verovatno da će vam ovaj sertifikat trebati ukoliko se odlučite da vaše proizvode izvozite.

Sistem HACCP možete i samostalno da uvodite u svoju proizvodnju, jer na taj način se povećava bezbednost pri proizvodnji hrane. Ali da bi ste mogli zvanično da kažete da koristite HACCP, potrebno je da vam ovlašćeno lice za izdavanje sertifikata pomogne oko uvođenja u potpunosti i na kraju da se to odobri.

 Jedna od činjenica je i da Svetske zdravstvene organizacije (WHO) smatra ovaj protokol veoma korisnim u prevenciji bolesti izazvanih hranom.

Način uvođenja HACCP isstema

Za uvođenje HACCP sistema je potrebno prvo odabrati lice koje će vršiti sertifikaciju. Nakon toga se izrađuje početna dokumentacija i vrši se klasifikacija proizvodnje. Posle toga se bira tim koji će raditi na uvođenju HACCP sistema i vrše se izmene da bi se postojeći sistem mogao prilagoditi potrebama HACCP-a. Na kraju se izdahe sertifikat, ali se i nakon toga vrši dalja kontrola konstantno.

Dodatni troškovi

Pored troška koji se plaća licu koje izdaje sertifikat, postoje troškovi koji se ne računaju direktno.

 • hemijske i mikrobiološke analiza proizvoda/sirovina
 • sanitarni pregledi radnika
 • analiza vode
 • analiza mikroklimatskih uslova
 • oprema za radnike (uniforma, kapa, po potrebi rukavice…)
 • sredstva za higijenu sa MSDS listama
 • tečnost za dezinfekciju ruku sa dozerima
 • dezobarijere
 • metalni/plastični dvodelni ormarići za presvlačenje radnika
 • obuka za sanitarni minimum za proizvodne radnike…

 

Tema na poljoinfo forumu – HACCP sertifikat – opšta tema