Gliste kod svinja su paraziti latinskog naziva Ascaris suum. Najbolja zaštita je prevencija, tako da se prasadima da prašak za gliste kod svinja, to jeste protiv glistau ranoj fazi razvoja.

Posledice su da prasići lošije izgledaju i manje su otporni na druge bolesti. Ova bolest se jako brzo širi, ako se ne reaguje na vreme. Takođe se veoma lako vrši njihovo suzbijanje.

Razvoj parazita traje malo duže i simptomi se ne mogu videti odmah čim se zarazi. Zato se zaštita od glista kod prasadi obavlja preventivno, lek se daje svim prasadima čim se posumlja da postoji mogućnost zaraze.

Izgled glista kod svinja

Ženke mogu na kraju razvoja imati dužinu od 20 cm, dok muške gliste mogu biti dugačke do 30cm. Prečnik ženke je 3 – 4 mm. dok mužjak ima prečnik oko 5 mm.

Ciklus razvoja

Svinje se zarase unosom invazione ličinke prilikom hranjenja, pijenja vode ili rovanjem i lizanjem po oboru. Ličinka gliste se kreće kroz telo portalnim krvotokom kroz jetru, pluća do ždrela gde  opet ulazi u sistem za hranjenje i na kraju se smešta u tankom crevu. Ceo taj ciklus traje oko dve nedelje.

glistin ciklus razvoja

slika pruzeta sa sajta cal.vet.upenn.edu

Gliste polnu zrelost dostižu oko 7 nedelja  nakon unošenja u organizam. Jaja koja svinja izbaci u vlažnoj sredini mogu opstati nekoliko godina, a brzo propadaju na suvim uslovima gde je povećana temperatura. Kada su jaja izložena direknim sunčevim zracima, propadaju za otprilike 2 sata. Niske temperature mnogo bolje podnose, pa opstaju i nakon -25 °C.

Simptomi glista kod svinja

Ovaj parazit uglavnom napada prasad od 2 do 6 meseci, u stvari na njima se najbolje mogu videti problemi nastali usled prisustva parazita. Najčešća je situacija da se prase još kao odojak zarazi, ali da usled dugog razvoja parazita simtomi budu vidljivi tek kada se paraziti skroz razviju i kad se prenamnože u crevima.Odrasle svinje bolje podnose gliste, jer se vremenom jača imunitet na te parazite.

Simptomi glista kod svinja su u početku slabo uočljivi, jer u ranoj fazi razvoja ličinke dok se nalazi u migraciji kroz jetru dolazi samo do manjih podliva ili do formiranja belih fleka oko uginulih primeraka. Spolja se ne može ništa videti. Nakon toga kada se ličinke nalaze u migraciji kroz pluća mogu da se primete nedostatak vazduha ili kašalj prasadi. Ti simptomi mogu trajati desetak dana.
Kada se ličinke prebace opet u creva i pređu u fazu gliste na prasadima se mogu primetiti oslabljen apetit i loš prirast (troše oko 250g hrane više u odnosu na nezaražene da bi ostvarile kilogram prirasta). U slučaju da je infekcija jaka može doći do začepljenja tankog creva sa klupkom glista. Jedan od simptoma na mlađoj prasadi jeste natečen stomak a i prolov može biti simptomi glista kod svinja. Takođe životinje koje su zaražene parazitima postaju manje otporne prema drugim bolestima, oslabi im imunitet.

Kako prepoznati gliste kod svinja

Mogu da se primete gliste u stolici kod svinja ili da se radi analiza na prisustvo jajašaca. Nakon klanja životinja se može naći glista u tankom crevu ili se mogu primetiti male bele fleke na džigerici (jetri). Bolest se suzbija tako što se preventivno da lek za gliste kod svinjama.

jetra zaražena glistama

slika pruzeta sa sajta mimvet.blogspot.com

Lek za gliste kod svinja

Kao prevencija se daje prašak za gliste kod svinja, i to prasadima. Razlog potrebe za prevencijom jeste to što jaja mogu ostati aktivna u relativno vlažnoj sredini nekoliko godina.

Dezinfekcija objekta i uopšte održavanje dobre higijene na svinjcu je od velike važnosti. Krmačama se daje prasak za gliste kod svinja dve nedelje pre termina za prašenje, ali je dobro se posavetovati sa veterinarom oko tačnog termina. Par dana pre prašenja se prestaje sa davanjem.

Krmače bi bilo dobro oprati pred prašenje, te nakon toga ih premestiti u obore gde je obavljena dezinfekcija. Voditi računa da se prilikom nabavljanja nove stoke na vreme, odmah posle nabavke odradi davanje prašak za gliste kod svinja. Treba voditi računa da postoje lekovi koji deluju isključivo na odrase gliste, a takođe postoje vrste lekova koji deluju na ličinke.

Kada se da lek za gliste kod svinja to je potrebno odraditi svim životinjama u objektu istovremeno ako je to moguće. Potrebno je obratiti pažnju i na trajanje karence jer ona nije ista na svim lekovima protiv glista.