Belgijski orijaš je snažan i krupan kunić. Za ovu rasu se povremeno koriste i nazivi flamanac ili flamanski orijaš. U skladu sa svojom veličinom oni zahtevaju i prostor za uzgoj odgovarajućih dimenzija.

Na našim prostorima je sinonim za ogromne kuniće i spada među najpoznatije vrste. Takođe se i za mešance sa drugim rasama kad se dobiju klupni primerci za njih koristi naziv da su belgiski orijaši.

Rasa je dosta stara i dosta se koristila pri selekcionisanju drugih rasa. Kod ove rase se ističe glava zbog svoje veličine.

Izgled belgijskog orijaša

Dužine tela od najmanje 65 cm. Poželjno je da težina bude veća od 7 kg. Telo odlikuju široka prsa i leđa, duge i ravne noge. Glava je kod ove rase velika,  kod ženki je nešto uža a šira je kod mužjaka. Uši su ravne i čvrste, trebale bi biti  16 cm. Oči trebaju biti smeđe boje. Rep  duži i malo nadignut.

Krzno je mekano, dugačko i glatko. Dopuštene boje su tamnosiva, sivosmeđa, zečjesiva, čelična, crna, plavosmeđa, plava,  zečja i žuta.Na ovim prostorima je najprisutnije boja zečija, za koju se često koristi i reč siva. Promena dlake se dešava u proleće i jesen.

Polnu zrelost ženke postižu u periodu od 8 do 9 meseci, a kod mužjaka u periodu od 10 meseci do 12 meseci. Za ovu rasu kuničća je karakteristična mirna narav, ali su veoma osetljivi na loše načine ishrane i smeštaja.

Kao mane kod izgleda belgijskog orijaša se računa kada je telo uzdignuto ili kad su uši klempavo nošene (kao kod ovnolikog kunića). Takođe se ozbiljnom manom smatrakada je dužina tela ispod 65cm, a dužina ušiju ispod 16cm.

zec belgijski orijađ

slika pruzeta sa sajta wikipedia.org
Gajenje belgijskog orijaša

Ova rasa kunića je selektovana da bude dobra za proizvodnju mesa. Pored veličine, jasan pokazatelj te selekcije jeste brz prirast mladih životinja. Nakon prvog meseca gajenja mladi treba da imaju težinu od 750 grama, a na kraju drugog meseca bi trebali biti teški 1,6kg. Međutim danas se više ne koriste za gajenje radi dobijanja mesa kunića.

Da bi se postigao tako dobar prirast kunića potrebno je obezbediti kvalitetnu hranu, što u nekim slučajevima može biti malo teže jer znaju biti izbirljivi.Treba im obezbediti seno i detelinu, ponuditi povrće ali tek kada navrše tri meseca života i tada ga postepepeno uvoditi u ishranu. Pored toga se mogu davati i žitarice, ječam, pšenica, kukuruz i zob. Veoma je bitno kunićima obezbediti uvek dostupnu čistu vodu za piće.

kunić belgiski orijaš bele boje

slika pruzeta sa sajta binkybunny.com

Prilikom rukovanja sa kunićima treba biti pažljiv i imati u vidu njihovu težinu. Usled nestručnog uzimanja ili prenošenja može se desiti da se uplaši i u tim situacijama postoji mogućnost da ugrize.

Kunić belgijski orijaš bi trebao imati pokriven pod sa mekom prostirkom (slamom). Ukoliko se drži na čistom rešetkastom podu mogu se pojaviti žuljevi i slični problemi na nogama. Kako su većih dimenzija prostor u kavezu bi po jednom primerku trebao biti 1 kvadratni metar.

Parenje begijskih orijaša je malo zahtevnije iz razloga što treba voditi računa kako o njihovoj težini, tako i o tome kako će potomstvo naslediti boju dlake. Pored toga je potrebno voditi računa o redovnom osvežavanju krvi, treba maksimalno se truditi da se izbegne uparivanje kunića koji su u srodstvu.

Tema na poljoinfo forumu: