Velika kokinkina je ukrasna rasa živine, ima dosta krupno telo koje deluje pomalo loptasto. U početku se gajila kao rasa za dobijanje mesa, pa je iz tog razloga slabija nosilja. Od svih rasa kokošaka ove su najpopularniji kućni ljubimci zbog svog temperamenta. Petlovi kod ove rase ukrasne živine retko se ponašaju agresivno.

Rasa se izvorno gajila u Kini radi dobijanja mesa (prema nekim izvorima još u 14 veku), a tek polovinom 19 veka je velika kokinkina počela da se dovozi u Ameriku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tu je započela da se vrši selekcija radi dobijanja što lepših primeraka. Na naše prostore je stigla sa ostalom ukrasnom živinom u prvim godinama 20 veka.

Izgled velike kokinkine

Velika kokinkina je krupna rasa, koja zahvaljujući strukturi perja deluje jiš veča i teža. Ukrasi na glavi, kresta, podušnjaci i rese na bradi su male i crvene su boje. Trup je srazmeran i u skladu sa veličinom ove rase ukrasne živine. Usled velike mase, sposobnost da leti je slaba. Kokoške mogu biti teške od 3,5kg do 4,5kg, a težina petlova je najčešće preko 5kg. Mogu da žive i do 10 godina.

Dobro je operjana i poseduje dosta perja po nogama i prstima. Iz tog razloga ova rasa se povremeno svrstava u gaćaste rase kokošaka. Boje perja kod velikih kokinkina mogu biti  praktično sve boje koje postoje kod kokošaka. Ipak najčešće su boje :crna, plava, bela, svetlo smeđa, jarebičasta i graorasta (galerija sa prikazom više boja). Pored nevedenih standardnih boja, ova rasa ukrasne živine se pojavljuje u još dosta mešavina boja.

pevac velika kokinkina

slika sa en.wikipedia.org

Jaja počine da nosi u periodu od oko 8 meseci, a velika kokinkina uprkos tome što je slaba nosilja ima dobar instinkt za ležanje na jajima i na vođenju pilića kada se izlegu. Broj jaja koje snesu tokom jedne godine je oko 120 komada

Uslovi za gajenje velike kokinkine

Kada se dozvoli da kokoška sama leži na jajima preporučeno je da se ošiša perje na nogama. Razlog za ovo je što ono može da pomera jaja nevezano za to kako se kokoška namesti na gnezdu i usled težine kokoške jaja se mogu razbiti. Velika kokinkina ima piliće koji se malo sporije razvijaju i operjavaju, a često iz jaja izlaze nakon 22 dana. Takođe se pod kvočke mogu postaviti pačija ili ćureća jaja i kokoška će na njima ostati do izleganja.

kokoška velika kokinkina

preuzeto sa janbrettsblog.com

Ukoliko se drže na otvorenom prostoru trava treba da bude niska bez nekih većih prepreka da se ne bi previše oštetilo perje na nogama. takođe iz tog razloga je preporuka da se ne puštaju po kiši ili neposredno nakon nje jer se blato skuplja po perju na nogama i prstima te ga može dodatno oštetiti. A sa raščerupanim i iskrzanim perjem na nogama velika kokinkina dosta gubi na svom atraktivnom izgledu.
Jedna osobina dobro preporučuje veliku kokinkinu kao rasu za držanje, a to je da su veoma pitome. Petlovi postaju retko agresivni, tako da nema uobičajne gužve. Takođe veoma su zanimljive jer nemaju prevelik nagon za lutanjem, pa se zadržavaju na manjem prostoru čak i kada su ograđene sa nižom ogradom.

Postoji mogućnost da se kokoške predebljaju što dovodi do zdravstvenih problema. Iz tog razloga se leti može davati deo zelene mase da bi dopunile ishranu bez ugrožavanja zdravlja.