Romanovska ovca (Romanov sheep) je jedna od trenutno zanimljivijih rasa ovaca koje se gaje na ovim prostorima. Razlog je taj što je veoma plodna i prema nekim podacima od 100 ovaca se za godinu dana može očekivati 240 jagnjadi. Sama ovca dostiže manju težnu u odnosu na ostale rase, pa se iz tog razloga dosta koristi za meleženje (ukrštanje) sa drugim rasama ovaca da bi se dobili potomci sa boljim osobinama.

Rasa je nastala u Rusiji u blizini grada Tutaev, koji se nalazi u oblasti Romanovo-Borisoglebsk. Kao oblast porekla se može naći i da je navedena gornja Volga, što je samo drugi naziv za taj isti region. Iz Rusije su ih trgoci doneli u Nemačku, odakle se počela dalje širiti.

Izgled romanovske ovce

Romanovska ovca je sitnije građe, ovce dostižu kilažu od 50-60 kg dok ovnovi dostižu težinu od 70-90 kg. Glava je mala i uglasta sa zaobljenom lobanjom, kratkim ušima. Dužina repa  iznosi 10 do 15cm. Visina grebena kod ovaca je 60 62cm, a visina ovnova oko 64 cm. Imaju vema stabilnu konstituciju,  kratke noge i dosta sitne kosti i to je razlog  zbog kojih se dosta lako jagnje. Odmah nakon jagnjenjenja novorođena jagnjad su vitalna i počinju da jedu vec sa 5 do 7 dana što je dosta ranije od jagnjadi drugih rasa.

na ispaši romanovske ovce

slika preuzeta sa poljoinfo foruma

Jagnjad romanovske ovce su nakon rođenju potpuno crne boje, ali sa dozvoljenim belinama na glavi, nogama i vrhu repa. Ta boja kod jagnjadi počinje da se menja oko trećeg meseca i postaje svetlija. Na ostalim delovima tela jaganjaca beline nisu dozvoljene. Prosečna težina jaganjaca kad imaju 90 dana jeste između 22 – 25kg uz dobru ishranu. Najkvalitetnija jagnjad dostižu težine preko 30 kg za 90 dana. kada je u pitanju randman mesa on iznosi od 50 do 55 %.

Boja vune kod odraslih životinja jeste plavičasto siva, a na dodir vuna deluje dosta grubo. Kod ovnova su dlake na vratu duže i kada je to više izraženo deluje kao da imaju grivu. Glava, noge, uši i vime su obrasle kraćom crnom dlakom. Prinos vune kod ovce je u proseku oko 1,5 kg, dok je kod ovnova oko 2,5kg. Rep je kratak.

Gajenje romanovske ovce

dva jagnjeta i ovca

slika pruzeta sa sajta lavkagazeta.com

Jedan od glavnih izvora za nabavku romanovske ovce su oglasi. Međutim prilikom nabavke novih ovaca, a posebno ovnova je poželjno da se kupuju od poznatih odgajivača. Problematično za nabavku po oglasima je to što se rasa koristi za ukrštanje sa drugim rasama ovaca, pa se povremeno mogu naći ovce koje su izgledom veoma slične čistoj rasi, ali se po drugim osobinama razlikuju.

romanova ovca stara 160 dana

slika pruzeta sa poljoinfo.com

Plodnost romanovske ovce je jedan od osnovnih faktora zašto je toliko popularna. Drugi veoma bitan razlog je dobra otpornost prema bolestima, pa je tako retkost da dođe do zapaljenja vimena kod ovce. Takođe ima skromne zahteve oko smeštaja, dosta je otporna na vremenske uslove. 

Ukoliko se forsira jagnjenje na dva puta godišnje dobija se manji broj jagnjadi po jagnjenju. Ukoliko se ovca pušta pod ovna samo jednom godišnje može se očekivati 4 ili 5 jagnjadi.
Ovce romanovske rase se mogu  upariti nakon 30 dana od jagnjenja, dok je kod drugih rasa taj period duži. Nakon sparivanja ovce se jagnje nakon 140 dana otprilike, što teoretski daje mogućnost da se u toku jedne godine ovce jagnje po dva puta.

Mlade ovce mogu biti polno zrele več nakon 5 meseci, ali se pripuštanje ne vrši dok nemaju bar punih osam meseci starosti. Zbog tako ranogm  perioda kada su romanovski ovce plodne, potrebno je na vreme izvršiti odvajanje muških od ženskih da bi se sprečilo neželjeno sparivanje.

Tema na poljoinfo forumu: