Japanska prepelica (Coturnix japonica) je živina poreklom iz Japana, pa je iz tog razloga u ovim krajevima nazvana i japanka. Najpoznatiji proizvod su jaja od prepelice.

Uzgoj prepelica nije komplikovan, one ne zahtevaju veliki prostor za uzgoj. Međutim prilikom planiranja proizvodnje treba obim proizvodnje uskladiti sa veličinom tržišta.

Prilikom održavanja prostora gde se drže prepelice treba povesti računa o tome da se higijena prostora obavlja na odgovarajući način. japanske prepelice imaju veću otpornost na bolesti, ali i one mogu da obole te zbog njihove mase živinske bolesti mogu brže biti fatalne za njih.

Izgled japanske prepelice

One dosta liče na divlje prepelice, samo su manje. Duge su oko 20 centimetara,  3 cm je dugačak rep rep. Japanske prepelice teške su oko 110-135 grama. Raspon krila jeste 94 do 101mm. Boja im je uglavnom kao kod divlje prepelice, sa karakterističnom linijom iznad očiju koja je svetlo smeđe boje.

Boja nogu je svetlo smeđa, a boja kljuna je sivkasta sa time da je na vrhu tamniji. Mužjaci se od ženki razlikuju po većim i širim grudima, kao i po boji perja na grudima koja je tamnija, dok ženke japanskih pepelica imaju svetlo smeđe grudi i crne pruge ispod vrata.

Jaja od prepelice su  bogata raznim mineralima i vitaminima. Jaja japanske prepelice imaju u sebi čitav spektar vitamina A1, B1, B2, B6, B12. Pored nabrojanih vitamina sadrže kalcijum, fosfor, lizin, gvožde, cistin, metionin i asparagonske kiseline.

Jaja od prepelice imaju masu od 7 do 10 grama, a ženka kad se razleži na njima obično pod njom bude od 10 do 15 jaja. Pilići japanske prepelice iz jaja izlaze nakon što ženka leži na njima 20 dana. Boja pilića je uglavnom žuto smeđa sa tim da imaju i crne pruge dok su mali. Pilići postaju polno zreli 6 nedelja nakon izleganja.

Vremenom je dobijeno više raznih rasa kod kojih ima odstupanja u boji perja (neke su potpuno bele), a neki od njih su : Pharaoh, Jumbo Brown, Texas Jumbo White, Manchurian Golden, Italian, Tuxedo, Rosetta, Red Tuxedo, Golden Tuxedo. Neke od rasa su razvijane da imaju dekorativno perje, dok su neke razvijane radi dobijanja više mesa. Na našim prostorima se te rase japanskih prepelica nisu previše raširile.

raznobojne japanske prepelice

slika pruzeta sa sajta backyardchickens.com

Uzgoj japanske prepelice

Kada se spomene uzgoj japanske prepelice svi odmah pomisle na jaja od prepelice. I zaista to im je naprepoznatljiviji produkt, mada ne treba zanemariti ni meso koje se dobija. Nosivost japanske prepelice je oko 270 jaja godišnje, a ukoliko se ostvare jako dobri uslovi držanja taj broj može biti veći od 320. Još jedna od stvari zbog kojih se gaje prepelice jeste da se drže kao kućni ljubimci, jer ne zahtevaju mnogo mesta i ne troše mnogo hrane.

Sam uzgoj japanske prepelice treba početi oprezno i sa manjim jatom, da bi se videlo kako će tržište reagovati. Kako se bude širio krug kupaca, tako treba da se povećava i broj prepelica u uzgoju. Za početak se preporučuje nabavka odraslih pepelica, a tek kasnije krenuti sa inkubiranjem jaja i izvođenjem mladih prepelica.

razlika među jajima prepelice i kokoške

slika pruzeta sa sajta healthyfoodstar.com

Da bi se počelo sa ovim poslom potrebna je jedna odgovarajuća prostorija, bez promaje i da je dobro izolovana. Takođe veoma je bitno da se nabavi kvalitetno matično jato japanskih pepelica i kvalitetnu hranu. Nosivost japanske prepelice može biti dobra samo u slučaju kvalitetnih ptica koje se hrane kvalitetnom hranom.

Kada se kupuju ptice za početak uzgoja treba tražiti na uvid analizu o zdravlju japanskih prepelica i videti da nije ta analiza napravljena odavno.

Može se naći dosta kalkulacija o računanju troškova kada je u pitanju uzgoj japanske pprepelice, jedan od osnovnij je da treba malo manje od 3kg hrane da prepelica pojede da bi snela 90 jaja. Od 100 ptica koja nose se može dnevno dobiti više od 80 jaja od prepelice.

Bitna stvar kod uzgoja jeste da prepelice počinju da nose jaja u prirodi kada je trajanje dana duže od 12 sati. Iz tog razloga prostorija gde se prepelice gaje bi trebala biti osvetljena dnevno od 15 – 16 sati i tada se mogu očekivati dobri rezultati. Treba voditi računa o temperaturi koja bi trebala biti od 16ᵒC do 22ᵒC. Odstupanje od tolikog trajanja osvetljenja ili od temperature koja je napred navedena dovodi do smanjene nosivosti kod japanskih prepelica.

Postoje tri načina za držanje prepelica:

  • kavezni način držanja japanskih prepelica
  • podni sistem za držanje japanskih prepelica
  • volijerno držanje japanskih prepelica

Mada je preporuka da se u samom početku držanja nabave odrasle prepelice, kada se počne proširivati proizvodnja većina odgajivača počne da samo proizvodi piliće. Inkubiranje japanskih prepelica je relativno jednostavan proces ukoliko se ispoštuju neke osnovne stvari. Jaja od prepelice koja će se koristiti za inkubiranje trebaju da potiču od dobrih roditelja jer je to osnov za dobijanje kvalitetnih mladih prepelica.
Jaja za inkubiranje trebaju biti srednje veličine i uglavnom se selekcijom odbacuju jaja sa belom ljuskom. jaja se pre stavljanja u inkubator čuvaju desetak dana, okrenuta prema dole na temperaturi od 17ᵒC. Inkubiranje jaja od prepelice traje 16 dana, temperatura treba biti između 39ᵒC i 39,5ᵒC. Da li su jaja opođena i kako se razvija plod u njima se gleda prosvetljavanjem 5 i 11 dana.

Oprema za uzgoj japanske prepelice

Kavezi za prepelice bi trebali biti napravljeni od kombinacije drveta i žice, ali većinom se sada nude kompletni kavezi za prepelice od metala (kavezne baterije). Visina tih kaveze ne bi trebala biti veća od 20cm. Postoji više različitih tipova, koji se pre svega razvrstavaju prema broju spratova. Kod velikih proizvođača kavezi za prepelice se uglavnom nalaze na 4 sprata. Svaki sprat je poseban kavez koji ispod sebe ima tacnuda se ne prljaju prepelice ispod. Takođe postoji i podela prema tome koliko odraslih prepelica može stati u jedan kavez.

Konstrukcija kaveza treba biti takva da omogućava pristup hrani i vodi, ali da se ne mogu naći ostaci hrane u vodi. To se rešava tako što se korito za hranu nalazi na prednjoj strani kaveza, dok su korita za vodu smeštena sa strane.

Ukoliko se odlučite da sami proizvodite piliće japanskih prepelica biće vam potreban inkubator a takođe i aparat za prosvetljavanja jaja za nasad. Takođe u tom slučaju je nephodno obezbediti i prostor mladim prepelicama koje su se izlegle grejani prostor za smeštaj u prvoj fazi držanja koja traje 7 dana.

Bolesti japanskih perepelica

Iz razloga što se prepelice drže dosta gusto, potrebno je pre svega delovati preventivno na suzbijanju potencijalnih bolesti. Bolesti koje mogu da se pojave su peroza,upala kloake,  kanibalizam, Marekova bolest i hipovitaminoza.

Pod preventivnim dejstvom misli se na to da životinje ne budu pretrpane u kavezima, da imaju pored dovoljao prostora i uvek svež vazduh i čistu vodu. Kontrola hrane koja se daje je takođe bitna stavka, jer davanje loše hrane koja nije dobro izbalansirana dovodi do lošeg stanja prepelica (može se smanjiti nosivost japanske prepelice).

Teme na poljoinfo forumu gde se piše o japanskim prepelicama: