Koke nosilje se glavnom drže u intenzivnim uslovima gajenja. Postoje i pokušaji ekstenzivnog uzgoja, ali su rezultati značajno slabiji u odnosu na intenzivan uzgoj.

Postoje dva načina gajenja koka nosilja prvi je baterisko gajenje u kavezima i podni način. Zbog pritiska udruženja za zaštitu životinja se više prelazi na podni način proizvodnje.

Najvažniji faktor za uspešan uzgoj jeste nabavka kokošaka od proverenih roditelja i da su zdrave. Ukoliko neki od ova dva faktora nije ispoštovan, čitava proizvodnja se dovodi u pitanje.

Gajenje koka nosilja

Koke nosilje se nabavljaju u više različita perioda starosti. Prvi je kao jednodnevni pilići, drugi je sa 18 nedelja starosti, treći period je sa 13 meseci kada se prodaju kao iznošene koke nosilje.

Da bi se nosivost bila dobra potrebno je obezbediti stabilno osvetljenje. Treba biti ili prirodno ili veštačko, a nije preporučeno da se preklapaju. Neodgovarajuće osvetljenje može dovesti do smanjenja nosivosti i još nekih problema.

Temperatura prostora gde se drže koke noislje je takođe veoma bitna. Ne postoji neko univerzalno rešenje po kome bi se moglo pristupiti u svakom slučaju gajenja koka nosilja. Okvirno je preporuka da temperatura u trenutku donošenja bude 35°C, a potom u koracima od po nekoliko dana da se spušta do 20°C. Takođe je bitno voditi računa o vlažnosti vazduha i provetrenosti prostorije gde se drže koke nosilje.

Kokama nosiljama je u fazi pronošenja i hladnijim danima potrebno 130 grama hrane dnevno, a kad je stanje redovno daje se 120 grama hrane dnevno. Ta količina hrane za kokoške nosilje se deli na dva dela i jedan deo se daje ujutru a drugi uveče. Ovo je okvirno, pošto se treba konsultovati sa stručnjacima za svaki tip hrane o preporučenim dozama.

gajenje koka nosilja

slika pruzeta sa poljoinfo foruma

Kokama nosiljama opada mogućnost nošenja jaja nakon godinu dana i tada se obično vrši zamena sa novim, mladim kokama. Za koke nosilje kojima je počela da opada nosivos se obično kaže da su iznošene i uglavnom se prodaju.

Međutim može se pokušati da se izvrši prinudno mitarenje (zamena perja) nakon čega dolazi do porasta broja jaja koje koka nosi. Taj proces se obavlja tako što se ograniči pristup vodi i hrani na par dana, posle početka mitarenja to se vraća u normalu.

Uslovi za gajenje koka nosilja

koke nosiljeu kavezu

slika pruzeta sa sajta botasot.info

Postoji podela na dva osnovna tipa gajenja prvo je baterisko (u kavezima), a drugo je podno gajenje koka nosilja. Kavezno držanje koka nosilja je izuzetno rentabilno, omogućava držanje više koka po jednom kvadratnom metru prostora, manje rasipanje hrane i lakše sakupljanje jaja.
Za početak držanja u kavezima se nabavljaju kokoške  nosilje starosti od 18 nedelja.  Na zapadu se više sve više priča  i radi na dobrobiti životinja, pa se is tog razloga radi na smanjivanju kaveznog gajenja, a povećanju uzgoja koka nosilja sa podnim držanjem.

Veoma je bitno dobro isplanirati koliko će se držati koka nosilja po kvadradnom metru, ukoliko se drži ispod optimalnog broja tad se gubi jer kapacitet nije iskorišćen do kraja. U slučaju da se pretera sa brojem koka nosilja javlja se rizik da određeni broj njih strada usled prenaseljenosti.

slobodne koke nosilje

slika pruzeta sa sajta fromfaminetofoodie.wordpress.com

Jadan od popularnih izraza koji najbolje opisuju gajenje koka nosilja jeste “svi unutra – svi napolje”. Pilići treba da se nabavljaju svi sa jednog mesta, da potiču od dobri roditelja i da su imali dobru zdravstvenu prevenciju.

Može se učiniti zgodnim naknadno uzimanje pilića da bi se dopunili kapaciteti, ali na duži rok takva akcija može da napravi mnogo problema.

Sistemi držanja koka nosilja – izvor agropartner.rs

Deo poljoinfo foruma namenjen kokama nosiljama