Petao (turski: horoz) je mužjak od kokoške. Još se naziva pevac, oroz, kokot, kopun. Petao je poligaman mužjak, iz tog razloga se obično u dvorištu drži jedan petao sa desetak koka.

Čuva područja gdje se nalazi gnezdo i spreman je da napadne ostale petlove koji se približe njegovoj teritoriji. Kao i ostali mužjaci iz porodica koka i on je kao mužjak šareniji i bogatije operjan od kokošaka.

Značaj petla je od velike važnosti i bez obzira da je u pitanju uzgoj koka nosilja, tovnih kokošaka ili ukrasne živine, veoma mnogo pažnje se obraća na selekciju

Izgled

Petlovi su značajno krupniji od kokošaka i imaju bogatije perje (dimorfizam). Karakteristično je i da je kresta kod petlova uvek veća nego kod kokošaka

Za petlove je karakteristična stvar da imaju jedn prst okrenut prema pozadi, koji se najčešće naziva mamuza. Ona raste tokom celog života kod petla i njena glavna namena je da pomogne u borbi. Kod nekih rasa je karakteristika da prema nazad imaju okrenuta dva prsta.

petao

Kukurikanje

Pijetlovi su poznati po svom kukurikanju koje se onomatopejski na bosanskom jeziku izražava kao Kukuriku. Kukurikanje petao koristi radi obeleževanje vlastite teritorije. Obično se može čuti u svitanje, oko podneva i u sumrak.

Mladi petlovi počinu sa ovim načinom oglašavanja kada su stariji od 4 meseca. Neke rase živine imaju osobinu da petlovi kukuriču u većoj meri od drugih rasa.

Pored oglašavanja kukurukanjem, oni mogu da se javljaju i čitavom paletom drugih zvukova od kojih su neki slični prostom kokodakanju.

Švedska crna

slika pruzeta sa sajta greenfirefarms.com – Švedski crni petao

Sumatranska kokoš

Slika preuzeta sa wikipedia.org – Sumatra cock

Leghorn pevac

Leghorn pevac

dominikanska kokoš

Dominikanski pevac

Kopun je naziv za kastriranog petla. Usled ove akcije se može desiti da neke funkcije zakržljaju.Cilj ove akcije jeste da se smanji agresivnost kod petlova čime se omogućava njihovo držanje zajedno. Takođe meso ovakih petlova ima mekše i prijatnije meso za pripremanje u kuhinji za razliku od redovnih pevaca čije meso brzo postaje žilavo i teško za pripremanje.

Simbolika petla

petao na grbu

prikaz petla na grbu Francuske fudbalske reprezentacije

Pijetlovi se često pojavljuju u umjetnosti, takođe i kao simboli u heraldici gde predstavlja simbol hrabrosti i spremnosti za borbu bez obzira na posledice.
Leave a Reply