Safolk ovce se na engleskom jeziku nazivaju Suffolk sheep, po delu Ujedinjenog Kraljevstva odakle potiču. Ova vrsta ovaca se ubraja u mesni tip.

Ova rasa ovaca je nastala ukrštanjem Southdown ovnova sa Norfolk rogatim ovcama. Tim ukrštanjem je dobijena nova rasa koja je imala bolje rezultate u odnosu na one koje su imale izvorne rase ovaca od kojih je nastala.

U jednom periodu je ova rasa ovaca se koristila za ukrštanje sa ovcama rase cigaja radi oplemenjivanja rase.

Izgled saflok ovce

Safolk ovce imaju crnu glavu i noge, a telo im je bele boje. Što se tiče vune ovce godišnje daju oko 3,5 kilograma, a od ovnova se može dobiti 5 kilograma.Kvalitet vlakana u ovvoj vuni se računa kao 26 – 30 μ. Kvalitet vune je druga kategorija jer može da sadrži i određeni procenat crne vune.

Težina odraslih ovaca bude između 80 – 100 kilograma, a ovnova između 100 i 140 kilograma. Prosečna plodnost ovaca je 160-170%. Težina jagnjadi pri rođenju je 4,9-5,9 kg, vrlo brzo rastu pa sa 70 dana imaju oko 26 kg, a sa 120 dana oko 50 kg.

gajenje saflok ovaca

slika pruzeta sa sajta suffolksheepni.co.uk

Sedamdesetih godina  dvadestog veka je u Americi razvijena rasa Bela Safolk ovca  (White Suffolk). Takođe postoji linija koja daje Safolk ovce sa dužim nogama koje su pogodnije za gajenje na brdovitim terenima. Na našim prostorima se takođe radilo ukrštanje sa ovcama rase cigaja, cilj je bio da se popravi mesnatost domaće rase.

Gajenje saflok ovaca

Ove ovce su mirne po temperamentu, kada se dese nešto što unese pometnju u stado, one se nakon toga brzo smire. Ukoliko je stado manje sa njim se lako može upravljati, čak i ako se navodi pomoću kante sa hranom.
Što se tiče šišanja ovaca ono se obavlja jedanput godišnje (mada u nekim krajevima se preporučuje da se ovce ošišaju dva puta u toku godine. Repovi se mogu skratiti kod jagnjadi, što u kasnijem periodu kad porastu  doprinosi da ovce budu urednije.

Safolk ovce kako izgleda

slika sa sajta farmersguardian.com

Povremeno je potredno pregledati noge i uši životinja da bi se videlo da nema nekih problema. Ukoliko ovca hrama ili zabacuje glavom treba odmah pogledati u čemu je problem. Soflok ovce se mogu držati na otvorenoj paši, ali je preporuka da se vrši prihanjivanje senom.

Ovnovi se često koriste za uparivanje sa drugim rasama, kao što smo već spomenuli, jer se vremenom pokazalo da se na taj način vrđi poboljšavanje na količinu mesa. Same saflok ovce se jagnje bez većih problema i dosta često se desi da ojagnje po dvoje jagnjadi.

Tema na poljoinfo forumu: