Jagodin i malinin cvetojed

Jagodin i malinin cvetojed (Anthonomus rubi) jeste štetni insekt koji pored štete na malinama i jagodama, boravi i hrani se na divljim kupinama i ružama. Odrasli insekti ajja polažu u pupoljcima cvetova koje potom ženke oštete tako da se počnu sušiti. Razvoj larve potom traje oko mesec dana. Sušenje pupoljaka se često pogrešno pripiše kasnim […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin prstenar

Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) je štetni insekt koji napada maline i kupine gde na izdancima bušenjem kružnih tunela pravi zadebljanje na biljci. Često se dešava da se stabljika maline iznad zadebljanja osuši. Može da boravi pored malina u kupinama i ružama. Insekt malinin prstenar se razvija u proleće kada larva kretanjem kroz stabljiku oštećuje biljku. […]

Pročitaj ceo tekst

Velika malinina vaš

Velika malinina vaš (Amphorophora idaei) je štetni insekt koji napada malinu, a razlikuje se od male malinine vaši po tome što se lišće maline ne kovrdža prilikom njenog delovanja. Velika malinina vaš je problematična jer prilikom hranjenja na biljkama može da prenese veliki broj virusa (mozaik maline i uvenuće lista maline). Baš ti virusi su […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin korebus

Malinin korebus (Coroebus rubi) je štetni insekt koji boravi na malinama, kupinama i ružama. Poznat i pod nazivom malinov krasnik. Na biljkama koje budu zaražene se na stabljikama mogu primetiti karakteristična zadebljanja. Larve se nalaze unutar srži stabljika i polako se kreću prema dole hraneći se. Obavezna je kontrola pregledom stabljika i koje su deformisane […]

Pročitaj ceo tekst

Malina

Malina (lat. Rubus idaeus) je biljka iz porodice ruža. Na našim prostorima veoma dobro uspeva, a jedna od velikih prednosti je to što već u trećoj godini malina počinje daaje pun rod, za razliku od velike većine ostalih voćki. U nekim krajevima se za nju koristi naziv himber. Osnovni način branja malina je ručno što […]

Pročitaj ceo tekst