Malinina mušica

Malinina mušica (Resseliella theobaldi) je velika štetočina na malini. Larve ove mušice nanose štetu na izbojima, ali i bušenjem tunela u biljki omogućavaju ulazak glivičnih bolesti koje pomažu da se izdanak na kraju osuši. Moglo bi se reći da konkretna šteta od malinine mušice nije velika, nego oštećenja nastala naseljavanjem patogena (Didymella apllanata, Leptosphaeria coniothyrium) […]

Pročitaj ceo tekst

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) je štetni insekt koji je poznat i pod nazivom malinina grinja. Ovaj štetni insekt pravi dosta štete na malinjacima, a problem je što može imati više generacija tokom godine koje se međusobno preklapaju. Oštećenja na listovima prilikom jakog napada su jasno vidljiva, a tada dolazi do problema sa plodovima […]

Pročitaj ceo tekst

Jagodin i malinin cvetojed

Jagodin i malinin cvetojed (Anthonomus rubi) jeste štetni insekt koji pored štete na malinama i jagodama, boravi i hrani se na divljim kupinama i ružama. Odrasli insekti ajja polažu u pupoljcima cvetova koje potom ženke oštete tako da se počnu sušiti. Razvoj larve potom traje oko mesec dana. Sušenje pupoljaka se često pogrešno pripiše kasnim […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin prstenar

Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) je štetni insekt koji napada maline i kupine gde na izdancima bušenjem kružnih tunela pravi zadebljanje na biljci. Često se dešava da se stabljika maline iznad zadebljanja osuši. Može da boravi pored malina u kupinama i ružama. Insekt malinin prstenar se razvija u proleće kada larva kretanjem kroz stabljiku oštećuje biljku. […]

Pročitaj ceo tekst

Velika malinina vaš

Velika malinina vaš (Amphorophora idaei) je štetni insekt koji napada malinu, a razlikuje se od male malinine vaši po tome što se lišće maline ne kovrdža prilikom njenog delovanja. Velika malinina vaš je problematična jer prilikom hranjenja na biljkama može da prenese veliki broj virusa (mozaik maline i uvenuće lista maline). Baš ti virusi su […]

Pročitaj ceo tekst

Obični paučinar

Obični paučinar (Tetranychus urticae Koch) je poznat i pod nazivom obična grinja. Napada veliki broj biljaka, ratarskih biljaka, povrća, voća i vinovu lozu. Poznata je i pod nazivom obična koprivina grinja, baštenska grinja, običan crveni pauk. Štetu pravi tako što se hrani na naličju biljaka sisajući biljne sokove. Nakon toga se na na licu listova […]

Pročitaj ceo tekst

Šljivin smotavac

Šljivin smotavac (Grapholita funebrana) je štetni insekt koji štete nanosi najviše na šljivama ali u određenoj meri i na svom koštičavom voću (kajsija, trešnja, višnja, breskva). Koristi se i latinski naziv Cydia funebrana. Ovaj štetni insekt ima dve generacije tokom godine, ali može u povoljnim uslovima da ima tri generacije. Štetu prave larve  koje se […]

Pročitaj ceo tekst

Šargarepin miner

Šargarepin miner (Napomyza carotae) jeste naziv za malo manje poznatog štetnog insekta. Štetu nanosi na listovima i stabljiki pa iz tog razloga je manje poznat nego šargarepine muva koja direkno nanosi štetu na plodu. Poznat je još pod nazivom mrkvin miner. CIklus razvoja Šargarepina muva uglavnom polaže jaja u ububljenja sa donje strani listova. i […]

Pročitaj ceo tekst

Krompirov moljac

Moljac krompira (Phthorimaea operculella) je štetočina koja nanosi štetu na krompiru, paradajzu, patlidžanu i duvanu. Takođe može da se hrani i nekim korovskim biljkama. Uzgoj krompira u plodoredu je jedna od najboljih mera u zaštiti. Problem sa ovim štetnim insektom je što on može da napravi problem tako da se to ne odrazi na izgled […]

Pročitaj ceo tekst

Celerova muva

Celerova muva  je naziv koji se kod nas koristi za dva insekta (Euleia heraclei L.) i (Acidia heraslei L.). Na slikama dole se može videti da je sličnost među njima veoma velika i da je to razlog zašto ih nazivamo istim imenom. Pored sličnosti po izgledu, važno je napomenuti da postoji više nijansi u bojama, […]

Pročitaj ceo tekst