Šljivin smotavac (Grapholita funebrana) je štetni insekt koji štete nanosi najviše na šljivama ali u određenoj meri i na svom koštičavom voću (kajsija, trešnja, višnja, breskva). Koristi se i latinski naziv Cydia funebrana.

Ovaj štetni insekt ima dve generacije tokom godine, ali može u povoljnim uslovima da ima tri generacije. Štetu prave larve  koje se ubušuju u plodove (crvljivost šljive).

Da bi se moglo reagovati na vreme preporuka je da se stanje u šljiviku prati feromonskim klopkama i proverom listova da li ima jaja.

Kako izgleda šljivin smotavac

Odrasli insekt ima dužinu od oko 9mm a raspon krila mu može biti do 15mm. Boja prednjih krila se sastoji od isprepletanih nijasi smeđe i sive, dok je boja drugog para krila svetlija. Taj drugi par krila se ne vidi kada insekt ne leti.

Jaja su svetlo-zelene boje i manja su od 1mm. Larva bude bele bojedok je mala, ali kasnije dobija ljubičastu nijansu i može narasti do dužine od 14mm.Ima sasvim jasno uočljivu glavu tamne boje. Čaure su smeđe boje i gusenice su uglavnom učaure u pukotinama na kori drveća.

larva u šljivi

slika pruzeta sa sajta villafrohsinn.de

Cikljus razvoja

Štetni insekti koji su prezimili učaureni, vrše metamorfozu u lutke krajem marta meseca i u kasnijem periodu. Kada prođe period cvetanja za otprilike 3 nedelje ženka po lepom danu polaže jaja u mlade plodove. Ženka može da položi do 50 komada jaja. Kada izađu iz jaja larve ulaze u plod sve do semenke i tu se zaržavaju hraneći se. U tom periodu je karakteristično da se u jedn plod šljive može smestiti više larvi šljivinog smotavca.

Da bi se potpuno razvile, larvama je potrebno između 4 i 5 nedelja. Nakon toga napuštaju plod šljive i premeštaju se u pukotine na kori drveta. Takođe mogu da se smeste u deblji sloj opalog lišća ili sličnog materijala ako ima na zemlji. Kada se učauri, ne ostaje više od 14 dana u fazi lutke.

Ceo prvi ciklus se završava najčešće do kraja juna meseca i čim izađu leptirovi počinju da se sparuju. Jaja polažu tokom jula meseca i tada može doći do izlaska druge generacija šljivinog smotavca tokom godine u avgustu mesecu.

izgled šljivinog smotavca

slika pruzeta sa sajta hantsmoths.org.uk

To ne može da se prati po krutim pravilima jer se generacije preklapaju u zavisnosti od vremenskih uslova tokom godine. Leptirovi koji su izašli u avgustu mesecu polažu jaja u polu zrele plodove šljive i ta poslednja generacija se u plodu zadržava oko 22 dana, nakon čeka izlaze iz ploda i smeštaju se u pukotinama na kori drveća da bi se spremili za prezimljavanje.

smotavac na plodu šljive

slika preuzeta sa sajta agropartner.rs

Video snimak

Predstavljamo prilog o ovom štetnom insektu koji daje sve najbitnije informacije.

Suzbijanje šljivinog smotavca

Provere stanja na voćnjaku da bi se utvrdilo da li ima i koliko šljivinog smotavca se vrše pomoću feromonskih klopki ili proverama na lišću da li ima položenih jaja. Prilikom prve generacije koja se razvija u plodovima šlive koji su tek počeli da se razvijaju može se primetiti da ti plodovi postaju plavi (ljubičasti) pre vremena i da počinju da opadaju sa stabla.
Na mestima gde je latva smotavca ušla u šljivu se mogu primetiti kapljice smole u nekim slučajevima.

Da bi se postigao dobar efekat sa zaštitnim sredstvima je potrebno odraditi dva tretmana sa razmakom od 10 do14 dana. Cilj tih tretmana su larve koje se pojavljuju nakon piljenja iz jaja.