Ječam (lat. Hordeum vulgare) je jednogodišnja biljka i spada u žitarice.

Ječam je počeo da se gaji u Zapadnoj Aziji i u Africi u predelima uz reku Nil. Početak gajenje je sličan kao i kad je u pitanju početak gajenje pšenice, a to je pre oko 8 000 godina pre nove ere. U periodu neolita ječam se koristio za dobijanje hleba i piva.

Izgled

Ječam je jednogodišnja biljka koja može da naraste u visinu do 1,5 m. Stabljika je šuplja, a pored primarne raste do 5 sekundarnih. Postoje sorte ječma dvoredne i šestorednje.

Razlika između dvorednog i šestorednog ječma

Razlika između dvorednog i šestorednog ječma

Gajenje ječma

Ječam se  treba gajiti u plodoredu, ali je poželjno da kao predusevi ne budu druge vrste žitarica. Ječam kao ozima kultura se seje do polovine okktobra, posle 15 oktobra se ne daje preporuka za sejanje  pošto se ne može stići razviti na pravilan način pre zime. Sejanje jarog ječma se obavlja je preporučena da se obavi što ranije a na ovim prostorima to se obično odradi u martu mesecu.

Prilikom setve ozimog ječma je poželjno da kultura koja se gaji pre njega bude u mogućnosti da se skine što ranije sa njive. Na taj način se zemljište može na adekvatan nakin može kvalitetno spremiti za setvu. Sa te strane jari ječam je zahvalniji za gajenje, jer daje mogućnost setve više raznih vrsta useva u prethodnoj godini.

Bez obzira za koju vrstu ječma se odlučimo predsetvena priprema zemljišta i sama setva moraju biti obavljene na kvalitetan način i u roku. Takvim radom ćemo omogućiti ravnomerno nicanje ječma i njeno pravilno bokorenje na njivi.

Ječam jeste žitarica koja se može gajiti u najvećem broju različitih agrotehničkih uslova i to zahvaljujući tome što postoje jare i ozimne sorte ječma.

kako izgleda klas ječma – slika preuzeta sa sajta aminus3.com

Razmak između redova prilikom setve ječma bi trebao biti oko 13 cm, a seme ječma se polaže na dubinu oko 2,5 cm. Prihranjivanje ječma se obavlja samo jedanput da bi se izbela mogućnost da naglo porera što bi dovelo do poleganja.

nekoliko klasova ječma – slika preuzeta sa sajta wikimedia.org

Berba ječma se obično obavi pre berbe pšenice, ali se ipak mora obratiti pažnja na stanje na terenu i prema tome prilagoditi termin berbe. Poželjno je da se žetva ječma obavi kad vlaga bude ispod 14%.

Poželjno je da se pre početka žetve raspita malo o sobinama sorte koja se nalazi na parceli, pre svega jer ima nekih sa osetljivijom, tanjom stabljikom i ukoliko se neo obrati pažnja može doći do većih gubitaka. Ukoliko je iz nekog razloga ječam ređe posejan, potrebno je podesiti brzinu vitla na hederu da bi se omogućila berba sa što manje gubitaka.

Bolesti i štetočine na ječmu

Kada se ječam nalazi u fazi rasa od 1 lista do 4 lista može se pojaviti na njemu lisna vaš. Tu je potrebno videti da li je napad veći od 5% biljaka i ako jeste potrebno je preduzeti mere. Takođe je potrebno spomenuti i virus koji šire lisne vaši, a koji je poznat pod nazivom žuta patuljavost ječma.

Ona izaziva zaostajanje biljaka koje su zaražene i pojavu karakteristične žute nijanse biljaka, koja značajno odudara od  očekivane zelene.

Takođe je potrebno u tom periodu pratiti i prisustvo cikade, iz familije cvrčaka koji takođe može da prenese viruse dok se hrani listovima ječma.

Teme na poljoinfo forumu koje su vezane za ječam

 
Tagged: