Na tržištu se mogu naći mnoge sote breskve, ali trebate među njima da odaberete onu koja vama najviše odgovara. Na ovim prostorima je u opticaju oko 60 različitih sorti, a globalno je to par hiljada.

Ovo voće pored osnovne forme ima i tri svoje podvrste na našem tržištu, vinogradarsku breskvu, nektarinu i pljosnate breskve.

Postoji više različitih podela među njima. Ukoliko ih planirate saditi, prvo vidite da li su plodovi namenjeni za industrisku preradu ili upotrebu u svežem stanju. Ovo je veoma bitno jer se kod sorti za preradu koštica teže odvaja od mesa plodova. Kupci koji ih žele jesti u svežam stanju to nikako nevole.

Ukoliko se koštica lako odvaja koristi se naziv kalanka, u suprotnom slučaju kad je teže odvojiti meso od semenke koristi se izraz durancija.

Boja mesa može biti bela ili žuta, realno to ne igra veliku ulogu jer su oba tražena. Ukoliko planirate prodavati breskve u svežem stanju trebalo bi da imate mešane sorte, pa da u ponudi imate i jedne i druge.

Postoji podela prema veličini plodova i prema njihovom obliku, izraženosti šava i zašiljenosti ploda (bradavica). Ovde je dat okvirni opis sorti voća, vi se dodatno raspitajte o osobinama u rasadniku gde kupujete sadnice.

Breskve

 • Spring tajm (Springtime) – starija je sorta, priznata još pedesetih godina prošlog veka. Kod ove sorte breskve se koštica ne odvaja od ploda, a meso je bele boje. Najčešće se kao podloga za nju koristi vinogradarska breskva. Plodovi imaju izražen špic (bradavicu).
 • Maja – spada u sorte koje imaju krupnije plodove. Boja zrelih plodova je žućkasta sa tim da oko dve trećine površine prekriva crvenilo. Koštice se lako odvajaju od mesa što je pored krupnoće čini dobrom za upotrebu u svežem stanju.
 • Spring gold (Springgold) – plodovi su srednje veličine, loptastog je oblika i pojedini imaju izražen špic (bradavicu). Meso je žute boje i koštica se ne odvaja lako od njega. Boja ploda je žuta sa crvenilom. Nakon branja dobro podnosi transport. Za berbu stiže tokom juna meseca.
 • Haleova pozna – Plodovi su kod ove sorte okruglog oblika i budu dosta krupni. Spada u grupu koja je osetljivija prema niskim temperaturama. Meso je žuto, koštica se lako odvaja od njega i pokožica joj je crvenkasta.Za branje stiže krajem avgusta meseca.
 • Kolins (Collins) – Osnovna boja plodova je žuto zelena, kad sazori većim delom prekriveno budu crveni. Kod ove sorte je potrebno u pojedinim godinama obavljati proređivanje plodova. Meso poda je žute boje, čvrsto je i ima osobinu da se koštica teže odvaja. Za berbu stiže u drugoj polovini jula meseca.
 • Diksi red (Dixie Red) – srednje je veličine, meso koje imaju plodovi je žute boje. Koštica se umereno lako odvaja od  ploda, prosečna težina je 140 grama. Osnovna boja bi bila tamnije žuta, sa dobrim delom crvenila na zrelim. Plodovi za branje stižu sredinom jula meseca.
 • Rojal Džem (Royal gem) – plodovi su krupniji i kad sazore imaju jaču crvenu boju. Koštica se malo teže odvaja od mesa ploda breskve. plod je okruglastog oblika, ali delom splošten i ima težinu u proseku oko 170 grama.
 • Red heven (Redheven) – breske ove sorte imaju krupniji plod, a zahvaljujući tome što dosta dobro podnosi niže temperature veoma je cenjena. Razvijena je polovinom dvadesetog veka i  sve sorte Hevena vuku poreklo od nje. Još jedna prednost je i to što se koštica dosta lako odvaja od mesa na plodovima. Za berbu stiže krajem jula meseca.
 • Rani redheven (Early Redhaven) – je varijacija gore spomenute sorte, zadržala je sve kvalitete od nje. Međutim kao što joj ime kaže plodovi stižu ranije za berbu nekih desetak dana. Na taj način možete ostvariti bolju cenu, ako planirate da prodajete bresve u svežem stanju.
 • Rom Star (Rome Star) – jedna od novijih sorti koja se još testira, ali na osnovu rezultata do sada može se reći da je dobra. Boja zrelih plodova je tamnije crvena, a oni su blago spljošteni.
 • Rojal Glorija (Royal Glory) – plodovi su srednje veličine, nepravilno okruglog oblika, težine 130 grama u proseku.  Preporuka je da se obere u vreme tehnološke zrelosti, amlo ranije pre nego bude u potpunosti zrela radi boljeg transporta.Breskva Rojal Glorija je spremna za berbu tokom druge polovine jula.
 • Red skin – Plodovi su umereno krupni, okrugli su i ponekad imaju izraženiji šav. Koštica se kod dosta lako odvaja od mesa ploda. Za berbu ova sorta dolazi polovinom avgusta meseca.
 • Sankrest (Sun crest) – ova sorta ima plodove srednje veličine. Koštice se relativno lako odvajaju. Meso ima žutu boju, kad je zrela crvena boja pokriva preko 75 procenata pokožice. Plodovi breskve su zreli za branje polovinom avgusta meseca.
 • Kardinal (Cardinal) –  ova sorta breskve ima plodove ujednačenog okruglastog oblika i srednje veličine. Koštica se umereno teško odvaja od ploda. Razvijena je polovinom 20 veka i polako je potiskuju novije sorte koje imaju bolje osobine. Plodovi sazrevaju početkom jula meseca.
 • Fajet (Fayette) – ima plodove sa mesom žute boje, koštica se lako odvaja. Osnovna boja ploda je narandžasta i kad sazori solidno je pokrivena crvenom.  Spada u kasnije po vremenu zrenja i berba se obavlja obično krajem avgusta meseca.

najbolje breskve

Vinogradarska breskva

Ova podvrsta nema mnogo razvijenih sorti. Međutim i pored toga se dosta koristi, pre svega kao podloga za kalemljenje. Njena osnova prednost jeste velika otpornost, dok sa druge strane plodovi koje daje budu dosta sitni u odnosu na druge.

Boja je žućkasto-zelena, a kad sazori do jedne trećine površine bude crvenkasto. Postoji veliki broj varijeteta na terenu, ali se ne radi na njihovom organizovanom selekcionisanju.

Nektarine

Iako su po svojoj formi samo podvrsta breskvi, one imaju široku paletu različitih sorti koje se mogu nabaviti na našem tržištu. Podela nektarina se može obaviti prema obojenosti, sočnosti plodova, veličini, boji mesa.

 • Kaldezi (Caldesi)- je osnovna sorta od koje je izveden veliki broj novih sorti (Kaldezi 2000, Kaldezi 2010, Kaldezi 2020, Kaldezi 84, Kaldezi85, Kaldezi 86). Svrstava se u sorte nektarina koje imaju krupnije plodove. Za berbu stiže polovinom jula meseca.
 • Kaldezi 2000 (Caldesi 2000) – ima plodove ovalnog oblika. Semenka se malo teže odvaja. Plodovi su dosta krupni i prosečno je težina iznad 200 grama. Spada u sorte nektarine koje imaju veću bujnost stabla.
 • Orion – pokožica je žućkasta sa dosta crvene boje kad plod  sazori. Nakon berbe dobro podnosi transportovanje. Plodovi su spremni za branje krajem jula ili početkom avgusta.
 • Venus – Plod ove sorte nektarina je okrugaoi delom izdužen. Koštica se lako odvaja od mesa koje je žute boje. Za branje plodovi su spremni krajem avgusta meseca, dobro podnose transport nakon toga.
 • Lara – Početkom osamdesetih godina prošlog veka je nastala ukrštanjem u Italiji. Plodovi ove nektarine su srednje veličine, oko 130 grama. Plodovi imaju svetlo-žuto meso, pokožica u osnovi žutu boju, a dosta površine bude prekriveno crvenilom kada sazori. Koštica se umereno lako odvaja.
 • Maria Lucia – ima meso koje je bele boje dok je pokožica značajno pokrivena intenzivnim crvenilom. Svrastava se u ranije sorte.
 • Morsijani – je poreklom iz Azije ali je dodatno selekcionisan u SAD. Karaktristično je da je pokrivenost ploda crvenom bojom skoro potpuna. Plodovi ove sorte nektarina stižu za berbu polovinom avgusta.
 • Mej grand (May grand) – Nektarine su sitnije sa veličinom od oko 100 grama u proseku. Polako je potiskuju novije sorte jer nije otporna prema niskim temepraturama, pa joj može naškoditi kasniji prolećni mraz. Plodovi su zreli polovinom jula meseca.
 • Fantazija (Fantasy)- ima plodove koji su okruglasti i delom izduženog oblika (jajast), krupni su (160 – 200 grama). Meso je tamnije žute boje, koštica se malo teže odvaja. Nektarine sazrevaju polovinom avgusta meseca i dobro podnose transport nakon toga.
 • Indenpendence – pokožica ima žutu boju i preko nje je dobro pokrivena crvenilom. Koštica se lako odvaja od mesa ploda. Za branje stiže početkom jula meseca.
 • Krimsongold (Crimson gold)- spda u sorte gde je neophodno vršiti proređivanje plodova da bi se dobile krupnije nektarine. Po osobinama je sličan sorti Superkrimson. Plodovi su sitniji, ali je prednost što solidno podnosi niže temperature.
 • Nektared -4 – nektarina koja ima žuto meso plodova, a pokožica je solidno pokrivena crvenilom.  Sama čvrstina mesa je srednja, a koštica se malo teže odvaja. Branje se obavlja početkom septembra meseca.
 • Sun – grand – plodovi dobro izgledaju i krupni su. Nektarina dobro rodi i često se treba obaviti proređivanja da bi se dobio kvalitet. Plodovi sazrevaju na samom početku jula meseca.
 • Maria Aurelia – sorta nektarine kod koje se dosta lako odvaja koštica od mesa koje je inače žute boje. oblik nektarina je ovalno izdužen, krupne su. Plodovi ove sorte za branje stižu u drugoj polovini avgusta.
 • Big top – ove nektarine imaju srednje krupnu do krupnu  veličinu sa prosečnom težinom od oko 160 do 200  grama. Površina pokožice je kod zrelih skoroo potpuno crvena, dok je boja mesa žute boje. Plodovi se beru početkom jula meseca, ali kako sami slabije otpadaju treba pratiti stanje u voćnjaku da bi se odredilo pravo vreme branja.

Pljosnate breskve

Ovo je svakako najmanje zastupljena podvrsta ovog voća. Poznata je pod nazivom tanjirasta ili kineska. Osnovna karakteristika za sve sorte breskve iz ove grupe bi bili krupni plodovi sa malom semenkom. Svega nekoliko sorti nektarina ima ovaj oblik plodova.

tanjiraste breskve

slika sa – wikipedia.org

 • Saturn  – pokožica je žuto – zelene boje sa dosta crvenila na sebi kad je plod zreo. Sočnija je u odnosu na većinu redovnih sorti. Breskva koja stiže za branje polovinom avgusta.
 • Orbit Fire – pljosnata breskva
 • Galaksi (Galaxy) – pljosnata breskva
 • Tanjir  – sorta nektarina koje imaju splošteni izgled

Za tanjiraste sorte breskve se malo više čulo nakon što je došlo do problema prilikom izvoza u Rusiju.