Brama je u pravom smislu te reči ukrasna živina, jer je tokom godina selekcija izgubila većinu svojih osobina koje su poželjne za porivredne rase kokošuju.

Brama je kao rasa živine razvijena u SAD, mada je poreklom iz Azije (Indija). U Evropu je stigla polovinom 19 veka. Prvo je donešena u Englesku i nakon toga se dalje raširila po kontinentu.

Zanimljiv je izgled krila kod ove rase živine, na su dosta mala u odnosu na veličinu tela i dobro su priljubljena.

Izgled brame

Po izgledu brama bi se mogla svrstati u sam vrh po visini i po težini. Kokoške rase mogu biti težke od 4 do 5,5 kg, a petlovi mogu da imaju težinu između 4,5 i 6 kg. Što se tiče visine ona kod petova može biti 75cm, a koke su niže.

Pokrivena je dobro  perjem koje prijanja uz telo.Ima snažne nokte i prste, noge su sa spoljne strane obrasle perjem i kreiraju takozvane gaće. Glava je kada se pogleda kompletna Brama mala i slabo je pokrivena sa perjem. Na glavi se nalazi troredna kresta koja ima oblik graška (mahunasta)  i bez produžnog kraja, mala i nežna vratna kresta a takođe ima i duguljaste crvene ušne minđuše.

Kljun je kod svetlijih primeraka žute boje i svetao, dok je kod tamnijih primeraka i kljun taman. Takođe su u odnosu na veličinu ptice i krila mala, nose ih pripijene čvrsto uz telo. Rep je srednje veličine i uglavnom obrastao crnim perjem, oblik mu je srpast. Kada se gleda od nazad vidi se da se rep širi u stranu, ali je uvek dobro popunjen sa perjem.

brama koke u dvorištu

slika pruzeta sa poljoinfo.com

Klasične boje kod brame su svetle i tamne. Dok su Brame mlade imaju jarebičastu boju (kod jarebičaste Brame) i žuto kolumbija boju (kod bele Brame).
Crna jarebičasta boja je relativno nova, pojavila se pre nekoliko godina. Kada je u pitanju ta boja kod plave jarebičastje plava, kod nje se pojavljuje crna boja. Karakteristično je da su zlatne nijanse nešto svetlije.
U krupnoj rasi su do sada su priznate sledeće boje Brame: plava jarebičasta, svetla, tamna, žuta kolumbija, plava kolumbija, crna-jarebičasta.

Brama godišnje snese oko 100 jaja (negde se može naći i podatak da je u pitanju i oko 150 jaja). To je dobroćudna, mirna rasa, ali mogu da budu temperamentni. Ova rasa pronose jajatek u sedmom ili osmom mesecu.

Brama u žutoj boji

slika pruzeta sa sajta backyardchickens.com

Gajenje brame

U skladu sa visinom i težinom ove rase, potrebno je obezbediti više prostora za boravak. Jedna od specifičnosti je ta i što lestvice za smeštanje kokošaka kad idu spavati trebaju biti niže, iz razloga što je u pitanju teška živina. Iz tog razloga se preporučuje korišćenje inkubatora pri izvođenju pilića. Ukoliko se kokoška raskvoca, onda se pod nju stavlja obično 18 jaja, mada može i do 22 komada da se postave.
U periodu kada želimo da sakupimo jaja za proizvodnju pilića ne bi trebalo davati koncentrat za koke nosilje jer u tom slučaju jaja za nasad imaju tvđu ljusku.

Uglavnom se kod nas pri spomeninjaju živine misli isključivo na proizvodnju mesa i jaja. Ali treba dobro razmisliti i o činjenicama vezanim za bavljenje avikulturom, jer gajenje ptica je dosta popularno. Cene pilića i polno sposbnih životinja su više puta uvećane u odnosu na tovne koke ili koke nosilje. Kada se radi prstenovanje, korsite se prstenovi veličine za petlove 27, a za kokoške da budu veličine 24.

Jedna od zanimljivosti jeste da postoji rasa pod nazivom patuljasta brama, koja izgleda kao i ova velika što se tiče proporcija. Samo su visina i težina znatno manje.

Tema na poljoinfo forumu: