Brama

Brama je u pravom smislu te reči ukrasna živina, jer je tokom godina selekcija izgubila većinu svojih osobina koje su poželjne za porivredne rase kokošuju. Brama je kao rasa živine razvijena u SAD, mada je poreklom iz Azije (Indija). U Evropu je stigla polovinom 19 veka. Prvo je donešena u Englesku i nakon toga se […]

Pročitaj ceo tekst

Petao

Petao (turski: horoz) je mužjak od kokoške. Još se naziva pevac, oroz, kokot, kopun. Petao je poligaman mužjak, iz tog razloga se obično u dvorištu drži jedan petao sa desetak koka. Čuva područja gdje se nalazi gnezdo i spreman je da napadne ostale petlove koji se približe njegovoj teritoriji. Kao i ostali mužjaci iz porodica […]

Pročitaj ceo tekst