Savijač lista

Savijač lista (Pandemis heparana) je vrsta štetočine koja je opasna za rasade jabuka. Smatra se da ova vrsta može izazvati štetu u količini od 10% potencijalnog prinosa ukoliko se ne sprovedu mere zaštite. U poslednje vreme je njegov loš učinak postao još veći, jer mu pogoduju veće temperature vazduha koje su posledica globalnog zatopljavanja. Zbog […]

Pročitaj ceo tekst

Kupusni moljac

Kupusni moljac (Plutella maculipennis) je vrsta insekta koji najčešće napada kupusnjače (brokuli, kelj, karfiol) mada štetu može praviti i na uljanoj repici. Iako ima kratak životni vek (svega 14 dana), on se veoma brzo razmnožava i sposoban je da preleti veliku udaljenost. Najčešće je naseljen u predelima mediteranskih zemalja. Međutim kako su naši prostori sve […]

Pročitaj ceo tekst

Sivi grožđani moljac

Sivi grožđani moljac (Lobesia botrana) je poznat i pod nazivom pepeljasti groždjani moljac i sivi grozdov smotavac. Pored boravka i hranjenja na vinovoj lozi, može se naći i na malinama, kupinama, ogrozdu i na nekim voćkama kao što su masline i trešnje. Veliku štetu može napraviti u situacijama kad su grozdovi gustoga sklopa i kad […]

Pročitaj ceo tekst

Žuti grožđani moljac

Žuti grožđani moljac (Clysia ambiguella) je štetni insekt koji štete nanosi na grozdovima, gde se larve ubušuju u bobice. Poznat je još pod latinskim nazivom Eupoecilia ambiguella  i pod nazivima  žuti grozdov moljac i žuti grožđani smotavac. Da bi se sprečila šteta u vinogradu treba pratiti let moljca i kad počne sa polaganjem jaja. Sa […]

Pročitaj ceo tekst

Breskvin moljac

Breskvin moljac (Anarsia lineatella) je ozbiljna štetočina i zaštita breskve mora dobro da se odradi da bi se on suzbio. Pored breskve, određenu štetu može naneti na bademu, trešnji i šljivi. Problem je što prva generacija nanosi štetu na pupoljcima, a druga generacija oštećuje plodove. Takođe prva generacija štetu pravi na mladim listovima pri vrhovima […]

Pročitaj ceo tekst

Lisni mineri

Lisni mineri su grupa insekata čije larve (gusenice) se hrane unutar listova na biljkama, a da ne oštećuju ( epidermis ) lice i naličje lista. Naziv za ovu  grupu insekata potiče iz engleskog jezika i vezan je za reč mine što je u prevodu tunel ili rudnik. U nekim tekstovima se uz opisno ime štetnog […]

Pročitaj ceo tekst

Krompirov moljac

Moljac krompira (Phthorimaea operculella) je štetočina koja nanosi štetu na krompiru, paradajzu, patlidžanu i duvanu. Takođe može da se hrani i nekim korovskim biljkama. Uzgoj krompira u plodoredu je jedna od najboljih mera u zaštiti. Problem sa ovim štetnim insektom je što on može da napravi problem tako da se to ne odrazi na izgled […]

Pročitaj ceo tekst