Klinasta drljača se u osnovi sastoji od rama za koji su pričvršćeni klinovi. IMT teška drljača je imala dve verzije, sa 4 krila i sa pet krila. IMT klinasta drljača ima široku primenu u predsetvenom drljanju izoranog zemljišta. Tokom drljanja razbijaju se krupne grudve zemlje, popunjavaju rupe u površinskom sloju, te se na taj način ravna zemljište na njivi.

Radni otpor ove drljače je oko 60 kilograma po 1 metru zahvata. Da bi se postigao maksimalan učinak drljače na zemljištu, ona posle montaže na traktor treba da bude u vodoravnom položaju. Na takav način se omogućava podjednak kontakt sa zemljištem svakog klina, što ravnomerno raspoređuje opterećenje i daje bolje rezultate na zemljištu.

teška drljaca

Petokrilna klinasta drljača u radnom položaju

IMT teška klinasta drljača – priručnik

Priručnik za rukovanje i održavanje oruđa sa listom rezervnih delova
Leave a Reply