Morava ratarska prskalica se proizvodila u tri različita tipa, a glavna razlika je bila u zapremini rezervoara

 • M – 330 LUX
 • M – 440 LUX
 • M – 660 LUX

Karakteristike prskalice:

 • rezervoar od armiranog poliestra zapremine 330/440/660 litara
 • mešač hidropneumatski
 • sita su od sintetičko – plastičnih materijala smeštena na ulazu u rezervoar , u usisnom filteru i na svakom rasprskivaču dizni
 • ugrađene pumpe su MP – 60 (na prskalicama M – 330 LUX i na M – 440 LUX) i BP 105/20 ( za M – 660 LUX )
 • regulator pritiska sa razvodnikom

Prskalica se može opremiti jednim od sledećih uređaja:

 • uređaj za ratarsko prskanje od 6 metara i od 8 metara
 • uređajem za voće koji se sastoji od dva podesiva rasprskivača sa crevima
 • injektorom za brzo punjenje rezervoara iz bazena
 • uređajem za bočno prskanje plantažnih vinograda i voćnjaka
 • uređaj za bočno trakasto tretiranje korova

Montiranje Morava ratarske prskalice za rad

Pre montiranja ( kačenja ) prskalice na traktor proveriti da li su osovinice na šasiji postavljene u odgovarajući položaj prema raspoloživom traktoru. Po potrebi, osovinice se odvijanjem navrtke, mogu postaviti u drugi položaj.

nošena ratarska prskalica morava

Montiranje prskalice se izvodi na taj način što se ista privuče traktoru. Zatim se opuštene donje poluge hidraulike traktora navuku na osovinice na šasiji prskalice i osiguraju od ispadanja. treća tačka kačenja prskalice spoji se sa traktorskom poteznicom ( gornjom polugom ) koju ima svaki traktor.

Pre podizanja prskalice treba spojiti deo kardana na strani traktora, dok je na pumpi ranije namešten. Ovako spremna prskalica podigne se hidraulikom na potrebnu visinu pa se donje traktorske poluge osiguraju bočnim stabilizatorskim polugama od pomeranja levo i desno. na ovaj način prskalica je spremna za rad.

U zavisnosti od vrste tretiranja na preskalicu se priključi odgovarajući uređaj za prskanje.

Uređaj za ratarsko preskanje pre priključuje tako da se uređaj sa veznim pločama oblika “L” postavi između nazubljenih traka na šasiji i veže vijcima za trake šasije. Na trakama postoji veći broj rupa tako da se može podesiti potrebna visina mlaznica od tla koja obično iznosi oko 50cm.

Za transport je potrebno osigurati uređaj protiv “otvaranja” što se postiže opružnim osiguračem, zakačivanjem grane za traktor. Rasklapanje uređaja za rad obavlja se tako daseotkači osigurač, bočne grane se zakretanjem dovode u radni položaj, a potrebno je još krajnje grane preklapanjem orvoriti. zatims e spoje dovodna creva za slavine na razvodniku i uređaj je spreman za rad.

Ugrađene opruge sprečavaju lom uređaja ako bi isti krajevima udario ili zapeo za neku prepreku.

Uređaj za voće se priključuje na prskalicu bez ikakvih nosaća, već se razvodna creva jednim krajem sa spojnom navrtkom naviju na telo podešavajućeg rasprskivača, a drugim krajem na slavinu razvodnika tečnosti.

Uređaj za bočno tretiranje korova pričvršćuje se preko noseće ploče na prednji trap traktora. Iz transportnog se stavi u radni (horizontalni ) položaj. Spoje se gumena creva sa razvodnikom na prskalici. U zavisnosti od razmaka redova podesiti i fiksirati radni zahvat ( od 2,5 do 5 metara ). Podesiti željeni ugao prskanja i vrstu ” Tee – jet” mlaznica.

Uređaj za bočno prskanje pričvršćuje se na prskalicu pomoću nosača koji se dobija uz uređaj. Nosač se na prskalicu pričvršćuje kao dvodelni. Donji deo se uvlači u vođice na šasiji i pričvršćuje “T” zavrtnjevima. Gornji deo nosača se sa dva zavrtnja pričvršćuje za stezne trake rezervoara.

Tehnička dokumentacija za preuzeti: