Alpska koza je rasa domaćih koza koja je takođe poznata pod nazivom alpina, francuska alpska koza i francuska alpina. Poreklom je iz Francuskih alpa.

Jako dugo je trajala selekcija na mlečnost i zbog toga je postignuto da ova rasa spada u najcenjenije za proizvodnju mleka. Na našim prostorima spada među najčešće gajene rase koza.

Kod nas se uglavnom pojavljuje sa crnom linijom na leđima i smeđim bokovima. Međutim postoji nekoliko različitih tipova obojenosti koji su priznati u svetu, jer se selekcija nije strogo oslanjala na izgled nego na dobijanje mleka.

Izgled

Alpska koza (alpina) je srednje veličine bez nekih posebnih karakteristika. Uši su kod nje uspravne. Alpske koze mogu biti teške do 60 kilograma i visoke 80cm u predelu ramena. Boja je posebna odlika alpskih koza i može se kretati od belo sive do smeđe crne.

Alpske koze spadaju u mlečne rase i zahvaljujući dugotrajnoj selekciji postižu dobre rezultate kad su u pitanju količine kozjeg mleka koje se može od njih dobiti.

Osobine

Prilikom jarenja prosek je preko dva jareta. Što se tiče mleka u pitanju je oko 7 litara mleka, od čega se za jare ostavlja 2 litre, ali to sve važi posle 3 laktacije kod dobrih primerakaalpske koze. U startu i prvoj laktaciji se može dobiti oko 10 litre mleka.

Koza se jari obično posle 145 do 155 dana.

Uslovi za gajenje

Francuska alpska koza nije zahtevna rasa za gajenje. u boksu od 12 kvadrata se može čuvati sedam koza, ali ako su im uklonjeni rogovi.

Veoma je poželjno da se alpske koze puštaju na ispust gde mogu da pasu i da se istrče. Ukoliko se drže isključivo u boksovima i da su zatvorene, može doći do povređivanja čak iako su im rogovi ukonjeni pošto se dosta tuku. Kada isu na ispust na otvoreno, do ovoga dolazi u manjoj meri.

Jarac se uvek drži odvojen od koza posebno u svom boksu.
Boje alpske koze

Oko obojenosti alpikih koza se ne zna dovoljno kod nas, uvaženo je mišljenje da su samo smeđe sa crnim oznakama alpske koze (alpine ) i to se zatim ponavlja kao istina. Pa se unosi zabuna jer se oberhasli koza ili švajcarska koza mešaju sa alpskom kozom samo na osnovu boje.

Da bi smo razjasnili ispod smo prikazali osnovnu podelu prema bojama, ali kako postoji razlika između starosti koza na slikama može se steći utisak da su to razne rase. Ispod svake slike se nalazi naziv za tu kombinaciju boja.

boja alpske koze

Cou Blanc – (coo blanc)

boja za alpske koze

Cou Clair – (coo clair)

boja alpske koze

Cou Noir (coo nwah)

boja alpske koze

Sundgau – (sundgow)

obojenost alpske koze

Pied

varijanta boje alpske koze

Chamoisee – (shamwahzay)

varijacija boje kod alpske koze

Two-tone Chamoisee

boje alpske koze

Broken Chamoisee

Kod nas se kao što sam spomenuo pri početku najviše misli na boju Chamoisee – (shamwahzay) kada se spomenu alpske koze.

Tema vezana za Alpsku kozu na poljoinfo forumu: Francuska alpina

Povezana tema na poljoinfo forumu: Rase koza i odabir prave za selekciju