Obična kruškina buva

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) je insekt koji štetu pravi sišući biljni sok iz drveta koje je napala. Ona je prisutna gotovo u svim krajevima sveta gde se gaji ovo voće koje joj služi kao biljka domaćin. U pitanju je štetočina koja pričinjava dve vrste štete: prva je posledica sisanja sokova, a druga nastupa zbog […]

Pročitaj ceo tekst

Jabukina lisna buva

Jabukina lisna buva ili jabučna buva (Psylla mali) je štetni insekt koji najčešće napada stabla jabuke. Ona prezimljava u formi jaja na tankim granama i veoma često blizu mesta gde će se pojaviti mladi pupoljci. Veoma je otporna na niske temperature, a najprisutnija je širom Evrope, Turske, u Japanu i Kanadi. Njihovo prisustvo je uočljivo […]

Pročitaj ceo tekst