Moljac krompira (Phthorimaea operculella) je štetočina koja nanosi štetu na krompiru, paradajzu, patlidžanu i duvanu. Takođe može da se hrani i nekim korovskim biljkama. Uzgoj krompira u plodoredu je jedna od najboljih mera u zaštiti.

Problem sa ovim štetnim insektom je što on može da napravi problem tako da se to ne odrazi na izgled nadzemnog dela biljke. Međututim nakon vađenja krompira iz zemlje se vidi da je veći deo roda uništen.

Treba pratiti izveštaje stručnih službi koje vrše pregled na celom reonu oko vas, jer oni javljaju čim ima nekih problema.

 Ciklus razvoja

Krompirov moljac jaja polaže na listove sa naličja, a ukoliko neka krtola krompira bude pri površini i izviri iz zemlje položiće jaja i na nju. Larve se nakon izleganja  jaja brzo ubacuju u stablo ili krtolu bušenjem hodnika za sebe, a najčešće se smeste u listovima zahvaljujući veličini od oko jednog milimetra. Kad se u potpunosti razviju, larve mogu biti dužine oko 13mm, a boja im zavisi od toga da li su se hranile lišćem i stabljikom ili samo krtolom.

krompirski moljac

slika preuzeta sa sajta lepiforum.de

Ponegde ih nazivaju krompirovim minerima, od engleskog naziva i to zahvaljujući tome što pravi karakteristične tunele u listovima i stablu ( mine je na engleskom naziv za tunel ). Ovi štetni insekti mogu imati više generacija u toku jedne godine. Učaurene ličinke mogu da prezime smeštenje u zemlji ili većim gomilama lišća, a u skladištima mogu da provedu zimu u tom stanju u pukotinama na zidu ili među krtolama krompira koje su uskladištene..

Štete koje pravi krompirov moljac

Moljac pored krompira na kome nanose štetu, može da se naseli na paradajzu, patlidžanu i duvanu. Pri hranjenju nadzemnim delovima biljke može doći do značajne štete, ali se kod krompira najveća šteta pojavljuje kad krompirov moljac jaja položi na krtolu. Zabeleženi su slučajevi da ženka jaja polaže na zemlju u blizini cime krompira i nakon toga se gusenica krompirovog moljca sama odlučuje gde će se smestitit (šta joj je bliže stabljika ili neka krtola pod zemljom)

krtola krompira koja ještećena sa moljcem

slika pruzeta sa sajta entnemdept.ufl.edu

larva krompitovog moljca

slika preuzeta sa sajta agric.wa.gov.au

Dok je biljka na polju to se dešava sporadično, međutim krompirovi moljci nastavljaju da  polažu jaja i kada se krompir smešti u skladišta. Tuneli koji nastaju prolaskom larve su mesta na kojima se nakon toga razvijaju bakterije i glivice pojačavajući štetu koju je ostavio moljac iza sebe.

Video

Snimak o krompirovom moljcu i načinima zaštite od njega.

Zaštita od krompirovog moljca

Prvi koraci zaštite počinju od samog sađenja krompira, odabirom zdravih krtola koje se polažu u zemlju na dubinu od oko 12cm. Takođe se krompirov moljac manje pojavljuje na parcelama zasađenim krompirom koje se navodnjavaju. Za utvrđivanje prisustva ovog insekta je najbolje koristiti feromonske klopke.

Takođe je poželjno poštovanje plodoreda, jer se na taj način umanjuje mogućnost veće zaraze u toku vegetacije krompira. Ukoliko dođe do veće zaraze, potrebno je zaražene krtole pokupiti i zatim ih zatrpati na neko udaljeno mesto.
U skladištu je poželjno da je temperatura 9°C ili malo niža, a obavezno je da se u skladište unose samo zdrave i cele krtole krompira. Ukoliko nije moguće obezbediti navedenu temperaturu u skladištu preporuka je da se koristi komarnik sa sitnijim otvorima, jer će se na taj način onemogućiti slobodno cirkulisanje ovog štetnog insekta. Poželjno je što bolje obaviti dezinfekciju skladišta gde smeštamo krompir nakon njegovog uklanjanja i pre smeštaja novog roda sa ciljem zaštite od krompirovog moljca. Redovna kontrola uskladištenih krtola je obavezna.