Romanovska ovca

Romanovska ovca (Romanov sheep) je jedna od trenutno zanimljivijih rasa ovaca koje se gaje na ovim prostorima. Razlog je taj što je veoma plodna i prema nekim podacima od 100 ovaca se za godinu dana može očekivati 240 jagnjadi. Sama ovca dostiže manju težnu u odnosu na ostale rase, pa se iz tog razloga dosta […]

Pročitaj ceo tekst

Safolk

Safolk ovce se na engleskom jeziku nazivaju Suffolk sheep, po delu Ujedinjenog Kraljevstva odakle potiču. Ova vrsta ovaca se ubraja u mesni tip. Ova rasa ovaca je nastala ukrštanjem Southdown ovnova sa Norfolk rogatim ovcama. Tim ukrštanjem je dobijena nova rasa koja je imala bolje rezultate u odnosu na one koje su imale izvorne rase […]

Pročitaj ceo tekst

Stočarstvo

Stočarstvo je grana poljoprivrede koja obuhvata gajenje domaćih životinja. Gajenjem domaćih životinja se dobija meso, mast i jaja koja se koriste u ljudskoj ishrani. Stočarstvo može da se podeli na intenzivno i ekstenzivno gajenje stoke. Intenzivno baljenje stočarstvom podrazumeva držanje plemenitih rasa stoke, primenu savremenih rešenja i ishranu zasnovanu na najnovijim iskustvima. Sa druge strane […]

Pročitaj ceo tekst