Burska koza

Burska koza je poreklom iz Južnoafričke republike. Kod nas se na ovim prostorima naziva još i boar, a na engleskom je naziv boer goat. Naziv potiče od boer (čita se kao buri) koja na Afričkom znači farmer. Razvoj burske koze je vezan za početak 20 veka, jer se tad počelo raditi na selekciji da se […]

Pročitaj ceo tekst

Stočarstvo

Stočarstvo je grana poljoprivrede koja obuhvata gajenje domaćih životinja. Gajenjem domaćih životinja se dobija meso, mast i jaja koja se koriste u ljudskoj ishrani. Stočarstvo može da se podeli na intenzivno i ekstenzivno gajenje stoke. Intenzivno baljenje stočarstvom podrazumeva držanje plemenitih rasa stoke, primenu savremenih rešenja i ishranu zasnovanu na najnovijim iskustvima. Sa druge strane […]

Pročitaj ceo tekst