Pepelnica vinove loze

Pepelnica (Uncinula necator) je bolest koju na vinovoj lozi izaziva glivica. Za razliku od plamenjače koja zahteva toplo vreme sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice nije neophodno prisustvo vlage. Ova bolest vinove loze je donesena na Evropski kontinent u 19 veku, a odatle se dalje proširila na Aziju i Australiju. Prvo je zabeležena na […]

Pročitaj ceo tekst

Crna pegavost vinove loze

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola) je bolest vinove loze koja se u poslednje vreme značajnije raširila u vinogradima. I pre toga je bila prisutna, ali zbog korišćenja preparata na bazi bakra nije uspevala da se značajnije raširi. Ovde je u pitanju parazitni gljiva, koja kad se pojavi u vinogradu se tečko može totalno ukloniti. […]

Pročitaj ceo tekst

Monilija

Monilija napada sve vrste koštičavog i jabučastog voća, a ti napadi su podeljeni na dve vrste: Monilia laxa – kada se suše cvetovi, grane i grančice Monilia fructigena – kada se pojavljuje trulež na plodovima Ovo je svakako jedna od najopasnijih bolesti koji se pojavljuju u voćnjaku, brzo se može proširiti. Zato je neophodno kad […]

Pročitaj ceo tekst

Crvenilo kukuruza

Crvenilo kukuruza (Stolbur fitoplazma) je bolest koju prenosi cikada Reptalus panzeri, a koji se javlja od trenutka kada je kukuruz visine od oko 1,5 m pa dok ne počne period oprašivanja. Odmah moramo napomenuti da insekt Reptalus panzeri nije opasan za useve kukuruza, on je samo prenosnik. Ova bolest kukuruza je prvi put na ovim […]

Pročitaj ceo tekst