Ova Internet prezentacija, uključujući sve njene servise, poštuje privatnost posetilaca.
Obavezujemo se da vaše podatke prikupljene  nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Prikupljeni podaci neće biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni. Lične podatke prikupljamo isključivo za potrebe komunikacije za zainteresovanim posetiocima i sa ciljem da unapredimo naš nastup na Internetu.
Koristan link za pogledati radi informisanja o Google statistici i njihovom prikupljanju podataka.
Ova Internet lokacija upotrebljava softverske programe koji prate mrežni saobraćaj sa ciljem identifikacije pokušaja neautorizovanog pristupa. Ne preduzimamo povezivanje ovih adresa sa identitetom posetilaca, sve dok se ne konstatuje pokušaj neovlašćenog upada u sistem radi nanošenja štete ovoj Internet lokaciji.
Poljoinfo.com zadržava pravo da modifikuje Politiku privatnosti poštujući zakone i propise Republike Srbije.

Leave a Reply