HACCP sistem

HACCP je skraćenica za izraz Hazard analysis and critical control points. Prevod ovog termina na Srpski jezik bi bio “Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke”. Razvoj NACCp sistema je počeo šezdesetih godina 20 veka u sklopu Američke svemirske agencije (NASA). Prilikom priprema za slanje ljudi u svemir, bilo im je neophodna provera hrane koliko je […]

Pročitaj ceo tekst