Velika kokinkina

Velika kokinkina je ukrasna rasa živine, ima dosta krupno telo koje deluje pomalo loptasto. U početku se gajila kao rasa za dobijanje mesa, pa je iz tog razloga slabija nosilja. Od svih rasa kokošaka ove su najpopularniji kućni ljubimci zbog svog temperamenta. Petlovi kod ove rase ukrasne živine retko se ponašaju agresivno. Rasa se izvorno […]

Pročitaj ceo tekst