Koke nosilje

Koke nosilje se glavnom drže u intenzivnim uslovima gajenja. Postoje i pokušaji ekstenzivnog uzgoja, ali su rezultati značajno slabiji u odnosu na intenzivan uzgoj. Postoje dva načina gajenja koka nosilja prvi je baterisko gajenje u kavezima i podni način. Zbog pritiska udruženja za zaštitu životinja se više prelazi na podni način proizvodnje. Najvažniji faktor za […]

Pročitaj ceo tekst

Petao

Petao (turski: horoz) je mužjak od kokoške. Još se naziva pevac, oroz, kokot, kopun. Petao je poligaman mužjak, iz tog razloga se obično u dvorištu drži jedan petao sa desetak koka. Čuva područja gdje se nalazi gnezdo i spreman je da napadne ostale petlove koji se približe njegovoj teritoriji. Kao i ostali mužjaci iz porodica […]

Pročitaj ceo tekst