Ukoliko imate nekih komentara, predloga, kritika ili ste zainteresovani za saradnju sa nama javite nam preko forme ispod.

Ovaj sajt je namenjen da pruži osnovni info o terminima vezanim za poljoprivredu. Za preciznije informacije je potrebno se posavetovati sa stručnjacima.

Ako postoji neka tema o kojoj mislite da bi trebao da postoji tekst, javite nam i mi ćemo napisati nešto o tome.

Ukoliko mislite da neke informacije sa sajta nisu tačne ili da su povređena autorska prava, javite nam i to će se rešiti.